NL
 - EN

Over VLHORA

De Vlaamse Hogescholenraad is het officieel overleg- en adviesorgaan van de hogescholen.

Het adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten inzake het hogeschoolonderwijs, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek, de
maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Bovendien organiseert en stimuleert VLHORA ook het overleg tussen de instellingen aangaande alle materies die de hogescholen aanbelangen.
Nieuws
 • Vacature beleidsmedewerker HBO5
  Vacature beleidsmedewerker HBO5
   

  De VLHORA is op zoek naar een beleidsmedewerker onderwijsbeleid met focus op HBO5. Lees de volledige vacature via lees meer.

 • Nieuwe algemeen directeur Arteveldehogeschool
  Nieuwe algemeen directeur Arteveldehogeschool
   
  De raad van bestuur van de Arteveldehogeschool heeft beslist om Tomas Legrand aan te stellen als algemeen directeur voor de Arteveldehogeschool vanaf 1 februari 2017. Hij volgt huidig algemeen directeur Johan Veeckman op.
 • Giften aan hogescholen vanaf nu fiscaal interessant
  Giften aan hogescholen vanaf nu fiscaal interessant
   

  Op 16 juni werd in de plenaire zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel gestemd dat het mogelijk maakt dat iedere burger van het land aan een hogeschool een gift kan maken met een belastingvoordeel. Lees het volledige persbericht via lees meer.

 • Giften en schenkingen aan hogescholen mogelijk
  Giften en schenkingen aan hogescholen mogelijk
   

  De VLHORA is verheugd dat de Commissie Financiën van het federale parlement vandaag unaniem het wetsvoorstel heeft gesteund om giften en schenkingen aan hogescholen fiscaal aftrekbaar te kunnen maken.

 • VLIR-VLHORA persbericht
  VLIR-VLHORA persbericht
   

  Lees het VLIR-VLHORA persbericht "kiezen voor kwaliteit, ook voor de zij-instromers" via lees meer.

 • Persbericht: Het wordt steeds erger!
  Persbericht: Het wordt steeds erger!
   

  Vorige week kregen de hogescholen en universiteiten de herrekening van hun enveloppe, zeg maar hun overheidsbudget, voor het lopende jaar 2016. Lees het volledige persbericht via lees meer.

 • Massa-les op het Martelarenplein
  Massa-les op het Martelarenplein
   

  De Vlaamse hogescholen, de medewerkers en de studenten voeren actie om de overheidsinvestering per student terug op 7.000 euro per student te brengen. Lees het volledige persbericht via lees meer.

 • secretaris-generaal VLHORA stapt over naar UCLL
  secretaris-generaal VLHORA stapt over naar UCLL
   

  Huidig secretaris-generaal van de VLHORA, Marc Vandewalle, wordt de nieuwe algemeen directeur van de Hogeschool UCLL. Hij volgt huidig algemeen directeur dr. Toon Martens op die met pensioen gaat. Lees het persbericht via lees meer.

 • 20 jaar VLHORA
  20 jaar VLHORA
   

  Ter gelegenheid van het VLHORA-congres en het 20-jarig bestaan van VLHORA werd een Motion graphic gemaakt door de studenten. Er werden ook interviews afgenomen. Klik op lees meer om deze te bekijken.

 • Succesvol VLHORA-congres
  Succesvol VLHORA-congres
   

  VLHORA organiseerde maandag 22 februari een congres in het Vlaams Parlement. Met 300 aanwezigen en interessante keynotes mocht het zowel organisatorisch als inhoudelijk een succes genoemd worden. Klik op lees meer voor een terugblik.

Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95    |    E-mail