NL
 - EN

GEPLANDE EVENEMENTEN: 

VLHORA-congres
Leren, Innoveren en Internationaliseren
Hogescholen geven uw toekomst mee richting.

maandag 13 maart 2017
Vlaams Parlement, BrusselU merkt het elke dag opnieuw. Radicale evoluties veranderen uw omgeving: digitalisering, polarisering, vergrijzing, klimaatverandering, urbanisering, globalisering enz. De ontwikkeling van de wereld tot ons dorp heeft ervoor gezorgd dat deze radicale evoluties een brede maatschappelijke impact krijgen, ook op de Vlaamse hogescholen en de praktijken van hun werkveldactoren.

We willen op dit VLHORA-congres het kompas uitzetten en aangeven hoe we het pad kunnen effenen naar een betere toekomst voor de Vlaamse hogescholen. Een pad waarmee hogescholen nog meer dan vandaag kunnen bijdragen tot zingeving in de samenleving.

Leren, innoveren en internationaliseren zijn de mijlpalen op dit pad naar succes.

Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

Schrijf hier in!

AFGELOPEN EVENEMENTEN:


VLIR-VLHORA STUDIEDAG STUDENT IN HET HOGER ONDERWIJS
voor OCMW medewerkers en andere welzijnswerkers

In mei en juni organiseerde VLIR en VLHORA enkele regionale studiedagen over de student in het hoger Ondewijs.

Het programma en de powerpoint-presentatie kan u hier terugvinden.

 VLHORA-Open Education week 2016 (7 maart - 11 maart) - meer info

Klik hier om de filmpjes van de webinars te bekijken:

 • 7 maart: KlasCement - filmpje
 • 8 maart: MOOC behind the scenes - filmpje
 • 9 maart: CampusCosmos - filmpje
 • 10 maart: Digitale leeromgevingen & open lesmateriaal - filmpje
 • 10 maart: bMOOC en Mooc Portfolio - filmpje
 • 11 maart: Professionele ontwerpteams, teacher design teams, what's in a name? - filmpje

3 maart 2016: Chalk & Talk W10/Server 2016 - meer info
7-8 december 2015: Chalk & Talk TFS - meer info

11 december 2015: Chalk & Talk Azure IaaS Introduction - meer infoHBO5 Ontmoetingsdag
"Bouwen aan HBO5"

27 oktober 2015
Vlaams Parlement

 

Meer informatie

Powerpoint presentaties

Filmpjes van de samenwerkingsverbanden

Fotoreeks

Twitter #BouwenaanHBO5

  • 30 maart 2015: Angular JS sessie - meer info
 • 29 en 30 april 2015: Chalk&Talk Security: ADFS, claims-based autentication, OAuth, single-signon - meer info
 • 26 en 27 mei 2015: Chalk&Talk Business intelligence met MSSQL Enterprise (SSAS, cubes) - meer info
 • 10 juni 2015: Chalk&Talk Ethical hacking - meer infoVLHORA-congres Hogescholen krachtig in verbinding

Dit congres vond plaats op maandag 9 februari 2015 in het Vlaams Parlement, Brussel.

De presentaties van de sprekers kan u hier terugvinden, alsook de congresbrochure.

Fotoreeks - Programma en presentaties - congresbrochure - filmpje

 Training HTML, Cascading Style Sheets en Javascript: maandag 23 juni 2014
Infosessies "Hoe omgaan met informatie verkregen in een student-relatie"

Op de studievoormiddag 2 december 2013 werden een aantal juridische inzichten geschetst in verband met beroepsgeheim, discretieplicht, schuldig verzuim en aspecten van de privacywetgeving en werden deze toegepast op het Hoger Onderwijs.

Er was veel interesse voor deze problematiek en vraag naar verdere bespreking; daarom werden er regionaal infosessies georganiseerd. Deze sessies vonden plaats in Leuven (25 maart), Antwerpen (27 maart), Kortrijk (27 maart), Gent (2 april), Hasselt (4 april) en Brussel (4 april).

De brochure van deze infosessie kan nog bijbesteld worden. De kostprijs is 4 euro/stuk (excl. verzendingskosten). Bijbestellen kan via deze link.

De presentatie kan u hier terugvinden.
 

Danish Rectors Collegium

Van 12 tot 14 maart bracht een delegatie van Deense hogeschoolrectoren, -decanen en -onderwijsdirecteurs een bezoek aan Vlaanderen. Op het programma stond ook een ontmoeting met een aantal leden van het bestuur van VLHORA. Naast een algemene presentatie over het Vlaamse hoger onderwijslandschap en de werking van VLHORA en VLUHR was er ruimte voor een gesprek over hoger onderwijsthema's waarin alle betrokkenen een gedeelde interesse vertoonden.


Zo werd gesproken over de structuur van het hoger onderwijs (met de integratiebeweging in Vlaanderen en de organisatie van professionele masters in Denemarken), de financiering van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, het inrichten van onderwijs op niveau 5 (EQF), het probleem van intake en drop-out van studenten en de organisatie van internationale programma's (met de voor Vlaanderen bijhorende taalproblematiek). Uit het delen van wederzijdse ervaringen bleek dat heel wat problemen waar hogescholen in beide landen mee geconfronteerd worden gelijkaardig zijn, maar dat er soms een andere oplossing of andere beleidsstructuren tegenover staan. Van beide kanten bleek er dan ook een grote interesse om het contact levend te houden en van elkaar te leren.
VLHORA-studiedag "Statistische software, de nieuwste trends in statistische software"

25 februari 2014, Vlaams Parlement Brussel

Programma en presentaties  -  foto's

  

VLHORA-congres 'Hogescholen in beweging'

Dit congres vond plaats op maandag 10 februari 2014 in het Vlaams Parlement, Brussel.

De presentatie van de sprekers u hier terugvinden, alsook de congresbrochure.

Fotoreeks - Programma en opzet
Premier workshops

 • SQL Server 2012 (15-16 januari 2014)
 • Windows Azure (29-30 januari 2014)
Studiedagvoormiddag VLHORA-VLIR

Wat mag, wat mag niet, wat moet? Hoe omgaan met informatie verkregen in een student-relatie.

Een samenvatting van de belangrijkste principes over beroepsgeheim, discretieplicht, schuldig verzuim en aspecten van de privacywetgeving in het hoger onderwijs.

Deze studievoormiddag vond plaats op maandag 2 december 2013 in de zaal De Schelp, Vlaams Parlement, Brussel.

De presentatie van Ruth Stokx en Luc Faes kan u hier terugvinden.

De brochure van deze studievoormiddag kan nog bijbesteld worden. De kostprijs is 4 euro/stuk (excl. verzendingskosten). Bijbestellen kan via deze link.

Fotoreeks

 VLHORA bestuurstweedaagse in Hasselt

De bestuurders van VLHORA en de VLHORA medewerkers kwamen dit jaar samen voor een tweedaags overleg in Hasselt. Op woensdag 20 en donderdag 21 november gingen ze dieper in op een aantal actuele onderwerpen zoals de evaluatie van het financieringsdecreet, de uitbouw van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de transparantie van het opleidingsaanbod van de hogescholen.

Tijdens de gesprekken werden de vragen voor een memorandum aan de politieke partijen nogmaals besproken en werden er en afspraken gemaakt over de defiscaliseringsmiddelen, over het tijdspad voor de instellingsreview en over de naamgeving van verschillende opleidingen en afstudeerrichtingen.

VLHORA had voor deze tweedaagse ook externe gasten voor overleg uitgenodigd. Op woensdag was er een interessante gedachtenwissel met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Hogescholen (koepelvereniging van Nederlandse hogescholen) Thom De Graaf en zijn medewerker Emiel De Groot. Daarin stonden onderzoek aan de hogescholen, de lerarenopleiding en de internationale samenwerking centraal.

Op donderdag hielden de algemeen directeurs een constructief gesprek met vertegenwoordigers van koepels/netten van het secundair onderwijs m.n. Mieke Van Hecke, Raymonda Verdyck en Bob Loisen. Ook hier stond de lerarenopleiding op de agenda, maar ook de samenwerking rond de aansluiting tussen het secundair en hoger onderwijs.

Het spreekt voor zich dat dergelijke tweedaagse zich ook bij uitstek leent tot meer informele onderlinge contacten en gesprekken.

Fotoreeks
Studiedagvoormiddag VLHORA-VLIR

Wat mag, wat mag niet, wat moet? Hoe omgaan met informatie verkregen in een student-relatie.

Een samenvatting van de belangrijkste principes over beroepsgeheim, discretieplicht, schuldig verzuim en aspecten van de privacywetgeving in het hoger onderwijs.

Deze studievoormiddag vindt plaats op maandag 2 december 2013 in de zaal De Schelp, Vlaams Parlement, Brussel.

De uitnodiging met het programma kan u hier terugvinden.

De inschrijvingen zijn volzet. Indien u toch nog wenst in te schrijven, gelieve contact op te nemen via lore.soleme@vlhora.be voor de wachtlijst.
Vorming Krachtgericht op stap met studenten in armoede

Studeren en armoede, geen evidente combinatie. Gedurende 3 dagen stappen we binnen in de leefwereld van jongvolwassenen in armoede. Samen met onze Bind-Kracht coaches gaan we in dialoog over volgende vragen: Welke drempels ervaren jonge mensen in armoede bij het voortstuderen? Welke begeleiding werkt steunend? Welk belang hebben financiën en administratie? Wat met vroegtijdig afhaken? Hoe ga je als stuvomedewerker krachtgericht op stap met studenten in armoede?,...

De VLHORA organiseert een driedaagse vorming waarbij de Bind-Krachtkaders vertaald worden voor medewerkers van de studentenvoorzieningen. De vorming gaat door op 21 en 22 november en 19 december 2013 in de kantoren van de VLHORA.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail