NL
 - EN

de visitatierapporten van de tweede ronde (vanaf december 2004)

Hieronder vindt u een lijst van de openbare visitatierapporten waarvan de visitatie plaatsvond vanaf 2005. De aanvullende visitaties en hervisitaties van opleidingen vindt u terug bij het oorspronkelijk visitatierapport.

21 maart 2013

Pop-en rockmuziek (deze visitatie werd georganiseerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR))

Gezondheidszorg (deze visitatie werd georganiseerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR))

10 december 2012

cluster AVT

AVT: fotografie

4 december 2012

BNB Onderwijs (deze visitatie werd georganiseerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR))

Handelsingenieur-Handelswetenschappen

6 november 2012

Sociaal werk

11 september 2012

Bedrijfsmanagement

Beeldende vormgeving

Ergotherapie

Industriële wetenschappen: kunststofverwerking

Medische beeldvorming

7 juni 2012

Optiek en optometrie

Interieurarchitectuur

Assistent in de psychologie (deze visitatie werd georganiseerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR))

27 maart 2012

Welding engineering

Architectuur
Architecture

Productdesign

Industriële wetenschappen: bouwkunde
Industriële wetenschappen: landmeten

Toegepaste taalkunde
Journalistiek
Meertalige communicatie
Tolken
Vertalen

Bouw (deze visitatie werd georganiseerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR))

1 maart 2012

Toegepaste psychologie

Stedenbouw en ruimtelijke planning

Toegepaste audiovisuele communicatie (deze visitatie werd georganiseerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR))

Food Science, Technology and Nutrition (deze visitatie werd georganiseerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR))

8 december 2011

Milieu- en preventiemanagement

Muziek

Conservatie en restauratie

Intercultureel management (deze visitatie werd georganiseerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR))

22 september 2011

Elektrotechniek

Bestuurskunde en publiek management

6 juli 2011

cluster Beeldende kunsten

14 juni 2011

Hotelmanagement

Grafische en digitale media

Landschaps- en tuinarchitectuur - Landschapsontwikkeling

Agro- en biotechnologie

Elektronica-ICT

Houttechnologie

Interieurvormgeving en Meubelontwerp

Projectmanagement

22 maart 2011

Musical

Toegepaste fiscaliteit

Modetechnologie

Industriële wetenschappen: textieltechnologie

Toegepaste architectuur

Industriële wetenschappen: chemie
Industriële wetenschappen: biochemie

Toegepaste informatica
Informaticamanagement en multimedia

cluster Orthopedagogie

7 december 2010

Autotechnologie

Textieltechnologie

Monumenten- en landschapszorg

30 september 2010

Elektromechanica

Logistiek

Mechanisch ontwerp- en productietechnologie

8 juni 2010

Industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen

Industriële wetenschappen: nucleaire technologie

Luchtvaart

Orthopedie

Netwerkeconomie

Industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie

28 april 2010

Audiovisuele kunsten

Facilitair management

Dans

Podologie

4 maart 2010

Multimedia en communicatietechnologie

Industriële wetenschappen: milieukunde

Productontwikkeling

aanvullende visitatie - 23 september 2011

Bouw

18 december 2009

Scheepswerktuigkunde

Nautische wetenschappen

Maatschappelijke veiligheid

Biowetenschappen

aanvullende visitatie - 13 juli 2011

Industriële wetenschappen: informatica

Drama

aanvullende visitatie - 31 januari 2011

verkort traject - 3 mei 2012

7 december 2009

Industriële wetenschappen: elektromechanica

aanvullende visitatie - 21 januari 2011
aanvullende visitatie - 25 juni 2012
verkort traject - 3 mei 2012

Industriële wetenschappen: elektronica-ICT
E-media

aanvullende visitatie - 7 maart 2011
verkort traject - 3 mei 2012

17 december 2008

master sociaal werk

15 december 2008

chemie

milieuzorg

biomedische laboratoriumtechnologie
voedings- en dieetkunde

4 september 2008

toerisme en recreatiemanagement

vastgoed

bouw

logopedie en audiologie

19 december 2007

onderwijs: secundair onderwijs

aanvullende visitatie - hervisitaties - 7 december 2010

onderwijs: lager onderwijs

hervisitaties - 7 december 2010

onderwijs: kleuteronderwijs

hervisitaties - 7 december 2010

28 november 2007

master toerisme

09 februari 2007

communicatiemanagement

hervisitatie - 22 maart 2011

journalistiek

hervisitatie - 22 maart 2011

vroedkunde

hervisitatie - 27 maart 2012 (deze visitatie werd georganiseerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR))

office management

verpleegkunde

hervisitatie - 27 maart 2012 (deze visitatie werd georganiseerd door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR))


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail