NL
 - EN
podologie
één-cyclus-opleiding

 

samenstelling

Margreet van Putten, geneesheer, opleidingscoördinator podotherapie, Fontys Hogescholen Eindhoven; voorzitter
Herman Van de Mosselaer, diensthoofd onderwijs en kwaliteitszorg, Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen; secretaris
Miranda van Mol, podotherapeut en docent aan de opleiding podotherapie, Fontys Hogescholen Eindhoven
Dirk Vermetten, opleidingscoördinator orthopedie, Katholieke Hogeschool Kempen
Monique Zuyderhoff, opleidingsdirecteur podologie en adjunct-directeur van de hogeschool Haute Ecole Léonard de Vinci (Brussel)

betrokken hogeschool

Arteveldehogeschool

verloop

De visitatiecommissie is samengesteld door de Raad van Beheer van VLHORA in haar vergadering van 09 november 2001. De installatievergadering vond plaats op 21 augustus 2002. Het openbaar visitatierapport is op 03 juni 2003 officieel overhandigd door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de voorzitter van VLHORA.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport

het openbaar rapport van de onderwijsvisitatie Podologie
persbericht


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail