NL
 - EN

De oprichting van de Vlaamse Hogescholenraad


Een eerste positieve ervaring inzake samenwerking kenden de hogescholen begin jaren '90 met de belangen-groeperingen van de instellingen van de toenmalige korte en lange types.
In de loop van 1995 zijn netoverschrijdende contacten gelegd om tot een gestructureerde manier van overleg en samenwerking te komen.

Dit resulteerde op 17 januari 1996 in de officiële oprichting van de v.z.w. Vlaamse Hogescholenraad, de VLHORA. Na verloop van tijd traden alle hogescholen tot de vereniging toe: de instellingen stuurden daarmee een voor Vlaanderen belangrijk maatschappelijk signaal de onderwijswereld in.

Sinds zijn oprichting verdedigde de VLHORA met kracht de belangen van het hoger onderwijs en van de hogescholen in het bijzonder, organiseerde overleg tussen de hogescholen en trad met standpunten, voorstellen en adviezen naar buiten.

De wijze waarop van bij de aanvang zinvol en efficiënt werd gewerkt, maakte snel van VLHORA een in de Vlaamse onderwijswereld niet meer weg te denken advies- en overlegorgaan én de spreekbuis van de 100.000 hogeschool-studenten en de bijna 10.000 personeelsleden.

Het Vlaams Parlement besliste op 7 juli 1998 bij decreet de Vlaamse Hogescholenraad officieel te erkennen als instelling van openbaar nut (publicatie in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 1998).

 

De organisatie van de Vlaamse Hogescholenraad


De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur worden door verschillende werkgroepen en overleggroepen ondersteund om de lopende dossiers over thema's gerelateerd aan het beleid van het onderwijs, kwaliteitszorg, de financiering, het personeel, het onderzoek en het sociaal beleid uit te werken.

Voor de leden en stakholders wordt jaarlijks een congres gehouden. Daarnaast worden infosessies en studiedagen opgezet rond specifieke onderwerpen.

Het is de doelstelling van de VLHORA om jaarlijks te participeren in één of ander project.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail