NL
 - EN
De inhoudelijke werking van de VLHORA als koepelorganisatie vindt plaats in het bestuur en wordt voorbereid en uitgewerkt door werkgroepen en fora. Een forum/platform functioneert meestal als een consultatie- en informatiegroep gelinkt aan de respectievelijke werkgroep. In deze overleg- en adviesorganen zetelen experten vanuit de hogescholen.


De VLHORA als koepelorganisatie heeft een deskundige staf en is actief in volgende hoofddomeinen:

 

Elektronische databanken

Financieringsbeleid

ICT

Kwaliteitszorgbeleid

Kunsten

Onderwijsbeleid

  • Onderwijsbeleid
  • Lerarenopleiding
  • Verpleegkunde
  • Learning outcomes
  • Open Education

Onderzoeksbeleid

Platform HBO5

Personeelsbeleid

Sociaal beleid


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail