NL
 - EN
Uitnodiging Infosessies "Hoe omgaan met informatie verkregen in een student-relatie"
Nieuwsbrief-archief

Uitnodiging
Infosessies "Hoe omgaan met informatie verkregen in een student-relatie"

Op de studievoormiddag 2 december 2013 werden een aantal juridische inzichten geschetst in verband met beroepsgeheim, discretieplicht, schuldig verzuim en aspecten van de privacywetgeving en werden deze toegepast op het Hoger Onderwijs.

Er was veel interesse voor deze problematiek en vraag naar verdere bespreking; daarom willen we de inhoud ervan ook nog eens regionaal brengen. Doordat we regionaal met kleinere groepen zullen werken, zal de infosessie meer interactief kunnen gebeuren.

Doel van deze informatiesessie is een antwoord bieden op praktijkgerichte vragen van het werkveld voor verschillende vragen in verband met privacy, beroepsgeheim, discretie, ... .

Het doelpubliek zijn de hulpverleners van de sociale dienst voor studenten, artsen en psychotherapeuten binnen het hoger onderwijs, bemiddelingsdiensten, studiebegeleiders, ombudsdiensten, zorgcoaches, onderwijskundig personeel, administratief en technisch personeel, ...

Sprekers zijn Ruth Stokx, juridisch adviseur Studentenbeleid KULeuven of Luc Faes, diensthoofd Juridische dienst Arteveldehogeschool.

De sessies vinden plaats in Leuven (25 maart), Antwerpen (27 maart), Kortrijk (27 maart), Gent (2 april), Hasselt (4 april) en Brussel (4 april).

Inschrijven kan via de vlhora-website en telkens tot 5 dagen voor de gekozen datum. Let wel: inschrijvingen zijn beperkt tot 40 deelnemers per infosessie. Deelname aan de infosessie bedraagt 15 euro. Deze som bevat deelname en brochure.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail