NL
 - EN
Vacature voltijds administratief medewerker Flanders Knowledge Area vzw
Nieuwsbrief-archief

vacature voltijds administratief medewerker

contract van bepaalde duur voor de periode van één jaar (mogelijk verlengbaar)

VLUHR - Flanders Knowledge Area

 

Flanders Knowledge Area vzw is het agentschap dat instaat voor de internationalisering en de internationale samenwerking binnen het Vlaams hoger onderwijs. Flanders Knowledge Area is een operationele entiteit van de Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad (www.vluhr.be).

Informatie over Flanders Knowledge Area, de werking en de projecten: www.FlandersKnowledgeArea.be.

Inhoud taken

 • De administratief medewerker maakt deel uit van het team van Flanders Knowledge Area vzw.
 • Hij / zij ondersteunt de werking van Flanders Knowledge Area vzw.
 • Tot het takenpakket behoren:
  • administratief en financieel beheer van mobiliteitsbeurzen,
  • de opvolging van administratieve dossiers,
  • het verzorgen van verzendingen naar binnen- en buitenland,
  • de planning, dossiervorming en verslaggeving van de vergaderingen van de bestuursorganen,
  • de logistieke en administratieve ondersteuning van events.

Profiel

 • In het bezit zijn van een diploma professionele bachelor (managementassistent, ...) of gelijkwaardig door relevante ervaring.
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands en Engels. Goede kennis van Frans.
 • Zeer vlot gebruik kunnen maken van standaardsoftwarepakketten: Word, Excel, Outlook, Powerpoint.
 • Inzicht hebben in het gebruik van databanken en geautomatiseerde (online) dossieropvolging.
 • Over goede sociale vaardigheden en organisatietalent beschikken.
 • In teamverband kunnen werken.
 • Nauwgezet en accuraat werken.
 • Discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Beschikbaarheid en statuut

 • Beschikbaarheid overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week).
 • Contract van bepaalde duur voor een periode van één jaar vanaf de datum van indiensttreding.
 • Verloning in functie van erkende anciënniteit (min. € 2.172,22 – max. € 3.188,43 bruto / maand).
 • Volledige vergoeding woon-werkverkeer abonnement openbaar vervoer.

Selectieprocedure en indienstneming

 • Een selectiecommissie screent de sollicitatiebrieven en CV's.
 • De behouden kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke selectieproef en een gesprek.
 • De selectiecommissie legt een gemotiveerd voorstel voor aan de raad van bestuur van de Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad die een beslissing neemt.
 • Datum van indienstneming: zo vlug als mogelijk na afronding van de selectieprocedure.

Belangrijke data

 • deadline sollicitaties: 20 maart 2014
 • uitnodiging om deel te nemen aan selectieproef en gesprek wordt door het secretariaat van Flanders Knowledge Area vzw verstuurd op woensdag 26 maart 2014
 • selectieproef en gesprek: dinsdag 1 april 2014, voormiddag (Brussel)
 • beslissing: donderdag 3 april 2014

Kandidaatstelling
Uw CV met begeleidende brief stuurt u, vóór 21 maart 2014 aan Bernadette Allaert, projectcoördinator Flanders Knowledge Area vzw: bernadette.allaert@flandersknowledgearea.be.
Informatie: Bernadette Allaert, T. 02 211 10 05


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail