NL
 - EN
VLHORA nieuwsbrief academische openingszittingen
Nieuwsbrief-archief

Vlaanderen bijt in de hand die het voedt

Beste lezer

Na een eerste lectuur van de hooggestemde ambities van het regeerakkoord stroopten de Vlaamse hogescholen de mouwen op, want er was veel werk aan de winkel. De aandacht in het regeerakkoord voor tewerkstelling, de nadruk die er wordt gelegd op het Vlaamse kmo-weefsel, het belang van ondernemerschap, de valorisatie en marktgerichtheid van onderzoek, het leken even zoveel uitdagingen en oproepen aan de hogescholen om volop hun kwaliteiten en sterktes te tonen. Maar disproportionele besparingen op hun budget maken dat onmogelijk.

Jaar na jaar leggen de hogescholen de beste tewerkstellingscijfers van alle onderwijsniveaus voor. Dat komt omdat de hogescholen een groot aanbod huisvesten van zogenoemde Stem-opleidingen (science, technology, engineering, mathematics) en opleiden tot knelpuntberoepen (zoals zorgberoepen of leraren) en creatieve beroepen (zoals de gerenommeerde kunstopleidingen). De helft van de 114.000 studenten aan de hogescholen volgde het afgelopen academiejaar een Stem- of knelpuntopleiding. Bovendien is er nu al een sterke interactie tussen kmo’s en de hogescholen, zowel op het gebied van opleiding en tewerkstelling, als voor praktijkgericht onderzoek, valorisatie van onderzoek en de marktgerichte innovatie.

23.000 studenten extra

Maar het engagement van de hogescholen dreigt onmogelijk gemaakt te worden door besparingen die het hoger onderwijs ongemeen hard zouden treffen. Terwijl het hoger onderwijs slechts 15 procent van het onderwijsbudget voor zijn rekening neemt, zou het een onevenredig veel groter deel moeten besparen – tot de helft van de totale onderwijsbesparing, wordt gefluisterd). Na de gestage groei (er kwamen de afgelopen vijf jaar 23.000 studenten bij in de hogeschoolopleidingen) en de al doorgevoerde besparingen, is het onmogelijk om met nog minder middelen onze rol te blijven spelen. De opleidingen aan de hogescholen zijn gemiddeld de goedkoopste van het Vlaamse onderwijs. In 2013 werd door de overheid 5.938 euro uitgegeven per hogeschoolstudent. Dat is bijna 2.000 euro per jaar minder dan voor een student aan de universiteit en 3.500 euro minder dan voor de gemiddelde leerling uit het middelbaar onderwijs. Ondanks stijgende loon- en andere kosten is dat bedrag met 900 euro per student gedaald ten opzichte van vijf jaar voordien.

Forse injectie

Een ad-hoc-commissie van het Vlaams Parlement die in 2010 de overgang voorbereidde van een deel opleidingen van de hogescholen naar de universiteiten (waar ze overigens meteen een stuk beter betoelaagd worden), stelde al dat na de integratie een forse injectie in de hogeschoolopleidingen nodig was. Ook experts als Dirk Van Damme (Oeso) blijven pleiten voor de bestendiging van de grote deelname aan het hoger onderwijs en beseffen dat daartoe een inhaalbeweging nodig is. Willen we bovendien het hoger beroepsonderwijs (HBO5), dat belangrijk is voor de aanwending van elk talent en voor het oriënteringsproces, echt uitbouwen zoals ook in het regeerakkoord wordt aangekondigd, dan zijn ook daar middelen voor nodig.

Met elke besparing in de hogescholen schiet de regering zichzelf in de voet. Het wordt duidelijk dat deze Vlaamse regering ervoor kiest om minder zelf vanuit de publieke middelen in het hoger onderwijs te investeren en om (via hogere inschrijvingsgelden) een grotere bijdrage van het individu te vragen. Dat is niet de keuze van de hogescholen, maar het is wel onmogelijk met nog minder middelen een behoorlijke kwaliteit van onderwijs en begeleiding te bieden. Omdat de hogescholen al het slechtst gefinancierd zijn en ook niet uit onderzoeksmiddelen kunnen putten, dreigen de besparingen de hogescholen nog harder te treffen dan de universiteiten.

De conclusie is duidelijk. Het is onverstandig het paard op te eten dat mee de kar van het economisch herstel moet trekken en die knelpuntberoepen van kandidaten voorziet. We rekenen erop dat de Vlaamse regering de besparingen op het hoger onderwijs terugdringt en dat de minister van Onderwijs inzet op de kracht van de hogescholen door de overblijvende besparingen evenwichtig te verdelen.

Toon Martens, voorzitter
Marc Vandewalle, secretaris-generaal

Deze tekst verscheen vandaag ook namens de hogescholen op de opiniepagina van De Standaard.

 


 


 

Academische opening Katholieke Hogeschool VIVES

maandag 15 september 2014
17.00 uur

Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, Brugge

Thema: leren van en aan elkaar
Sprekers: Paul A. Kirschner, Joris Hindryckx, Geert Vandecasteele en Herman Vanlerberghe
Academische opening Thomas More

maandag 15 september 2014
16.00 uur

Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

Sprekers: Machteld Verbruggen, Saskia Van Uffelen, Luc Philips
  

Academische opening Arteveldehogeschool

dinsdag 16 september 2014
16.00 uur

Campus Kantienberg - aula 3, Voetweg 66, 9000 Gent

Sprekers: Johan Veeckman, Hilde Crevits, Tony Van Parys
Academische opening Hogeschool West-Vlaanderen

dinsdag 16 september 2014
17.00 uur

Schouwburg van Kortrijk, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk

Sprekers: Lode De Geyter, Vincent Van Quickenborne, Student Howest, Lieven Annemans

  

Academische opening HUB-KAHO

maandag 22 september 2014
19.30 uur

Stormstraat 6, 1000 Brussel

De lancering van Odisee, de nieuwe naam voor HUB en KAHO

Sprekers: Annemie Peeters, Jan Smets
Academische opening Hogeschool Gent

woensdag 24 september 2014
16.00 uur

Miryzaal, Hoogpoort 64, 9000 Gent

Sprekers: Paul Van Cauwenberge, Yelien Parewyck, Françoise Chombar, Bert Hoogewijs

  

Academische opening Erasmushogeschool Brussel

donderdag 25 september 2014
11.00 uur

Campus Kaai, Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht

Gastheer: Wim Helsen
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool & Karel de Grote-Hogeschool

De hogescholen van de Associatie Antwerpen openen op:

donderdag 25 september 2014
10.30 uur

Stadsschouwburg, Theaterplein 1, 2000 Antwerpen

Sprekers: Bart De Wever, Dirk Broos, Hilde Crevits, Alain Verschoren, Robert Voorhamme

  

Academische opening Hogeschool PXL

De hogeschool van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg opent op:

vrijdag 26 september 2014
14.30 uur

Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt

Sprekers: Ben Lambrechts, Luc De Schepper en gastspreker
Academische opening

De hogescholen van de associatie K.U.Leuven openen op:

zaterdag 18 oktober 2014

Campus NARAFI, Victor Rousseaulaan 75, 1190 Brussel

Gekoppeld aan 75 jaar Narafi

 Kalender

  • VLHORA-congres 2015: noteer alvast in je agenda dat het volgende VLHORA-congres plaatsvindt op maandag 9 februari 2015 in het Vlaams Parlement
  • 16 tot 19 september 2014: 56 deelnemers uit 17 Vlaamse hogeronderwijsinstellingen nemen deel aan de netwerkbeurs van de European Association of International Education, EAIE in Praag.
  • 25 september 2014: Startdag VLOR "Onderwijs in een lerende samenleving"
  • 1 tot 4 oktober 2014 - A EUROPEAN STRATEGY IN STUDENT AFFAIRS AND SERVICES organised by the European Council for Student Affairs and Services (ECStA) in Braganca, Portugal. meer info
  • 23 oktober 2014 - Studiedag Expertisenetwerk School of Education "De lerarenopleider als poortwachter" in Leuven
  • 23 en 24 oktober 2014 - UASnet-conferentie in Kopenhagen met als onderwerp 'Applied Research: Tackling the Societal Challenge of Horizon 2020'
  • 23 en 24 oktober 2014 - The Open and Flexible Higher Education Conference 2014 "New Technologies and the future of Teaching and Learning", Krakow meer info
  • 19 november 2014 - 21st Century Learning in Higher Education: The Campus Blended Online? The Flanders Case. Paleis der Academiën, Brussel. meer info
  • 27 november 2014 - Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA uit Nederland nodigt de onderzoeksverantwoordelijken van de Vlaamse hogescholen uit op hun congres. Bedoeling is specifiek partnerovereenkomsten op te zetten betreffende Interreg-projecten.
  • 16-17 april 2015 - EURASHE conferentie Lissabon


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail