NL
 - EN
VLHORA vacature deeltijds beleidsmedewerker
Nieuwsbrief-archief

De VLHORA, Vlaamse Hogescholenraad heeft op dit ogenblik een vacature (M/V) voor een

deeltijdse beleidsmedewerker financiële ondersteuning

Plaats in de organisatie:
De beleidsmedewerker maakt deel uit van de beleidscel van de koepelorganisatie en werkt onder leiding van de secretaris-generaal in opdracht van de Raad van Bestuur van de VLHORA. De beleidsmedewerker ondersteunt de sector hogescholen en de collega beleidsmedewerkers op financieel en waar mogelijk ook juridisch vlak. De medewerker bereidt daarvoor ook relevante beleidsadviezen voor de Raad van Bestuur voor. Bovendien verwerkt de beleidsmedewerker ook vragen en opdrachten vanuit de Raad van Bestuur van de VLHORA.

Functie-inhoud:
De beleidsmedewerker ondersteunt de Raad van Bestuur en de afgevaardigden van de hogeschoolbesturen in de hem/haar toegewezen beleidsmateries. Hij/zij ondersteunt de secretaris-generaal en het VLHORA-secretariaat in het kader financieel beleid en waar mogelijk ook juridisch vlak. Hij/zij volgt de relevante evoluties op, bereidt standpunten en documenten voor en organiseert het overleg rond het beleidsthema. Hij/zij is daarbij verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanpak en uitvoering/opvolging van de werkzaamheden van de relevante werkgroepen binnen VLHORA, in de eerste plaats van de werkgroep financieringsbeleid. Hij/zij vertegenwoordigt de hogescholen in de relevante netwerken en fora. Hij/zij verzamelt en analyseert relevante informatie en wetgeving rond het thema en bezorgt die aan de bestuursorganen.

Profiel:
De beleidsmedewerker beschikt over kennis over en bij voorkeur ervaring op het vlak van financieel beleid in het hoger onderwijs. Een basisopleiding op masterniveau of gelijkwaardig door ervaring is gewenst. Ervaring in de hoger onderwijssector en meer bepaald in financiële en/of juridische functie(s) strekt tot aanbeveling.

De medewerker werkt zelfstandig maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en is in staat om standpunten van de organisatie op een correcte en enthousiaste manier over te brengen. Hij/zij is cijfermatig sterk en kan dit vertalen in berekeningen en tabellen (bij voorkeur MS Excel). Hij/zij is in staat pro-actief op te treden, kan probleemoplossend te werk gaan en een persoonlijke visie ontwikkelen.

Aanbod:
VLHORA biedt een deeltijds contract (50%) van onbepaalde duur aan. Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag. De bezoldiging verbonden aan deze functie is vastgelegd op basis van de salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (BVR van 24 november 1993; het barema betreft A1 waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht. Het verloningspakket wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en aanvullende verzekeringen. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

Kandidaatstelling:
Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 14 november 2014 verwacht bij VLHORA, Ravensteingalerij 27/3, Brussel.
Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Marc Vandewalle, marc.vandewalle@vlhora.be


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail