NL
 - EN
Uitnodiging VLHORA-congres met workshops
Nieuwsbrief-archief

UITNODIGING VLHORA-CONGRES

Hogescholen zijn geen eilanden. Ze zijn stevig ingebed in hun regio, in het economisch en sociaal netwerk, kortom in de maatschappij. Het is deze verbinding met andere actoren die op het VLHORA-congres in het Vlaams Parlement op 9 februari 2015 centraal staat.
Na het succes van vorig jaar biedt het congres in de voormiddag opnieuw interessante keynote sprekers aan die hun visie zowel vanuit nationaal als internationaal oogpunt bekijken.
Dirk Van Damme, hoofd van de ‘Innovation and Measuring Progress Division (IMEP)’ van de OESO is uitstekend geplaatst om dit internationale kader te schetsen en te becommentariëren.
Frank Beckx komt als gedelegeerd bestuurder van Essenscia het belang van krachtige verbindingen met de industrie bespreken.
Nog in de voormiddag stelt Ulf Ehlers, vice-president van de Duale Hochschule Baden-Württemberg de intense samenwerking tussen hogeschool en werkveld voor bij het duaal leren aan zijn Duitse hogeschool voor.
Tijdens de workshops in de namiddag zullen vanuit onderwijsbeleid, sociaal beleid, onderzoeksbeleid, financieel beleid, … andere invalshoeken aan bod komen. Naast uitgenodigde sprekers is actieve deelname, vraagstelling en discussie hier aangewezen. Intussen liggen de thema’s Oriëntering, Praktijkgericht onderzoek, Etnische diversiteit, Hoger Beroepsonderwijs en Financiering al vast.

Waar en wanneer?

Het congres vindt plaats op maandag 9 februari 2015 in het Vlaams Parlement.
U wordt verwacht vanaf 08.45 uur.
Voor meer informatie kan u terecht op www.vlhora.be.

Programma:

08.45 – 09.15 uur Ontvangst

09.15 – 09.30 uur Verwelkoming door Johan Veeckman, VLHORA-voorzitter

09.30 – 10.00 uur
Keynote Dirk Van Damme, hoofd van de ‘Innovation and Measuring Progress Division (IMEP)’ van de OESO. "Hogescholen in Vlaanderen en de internationale uitdagingen"

10.00 – 10.30 uur
Keynote Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder Essenscia
"Krachtige verbindingen met de industrie"

10.30 – 11.00 uur Koffiepauze

11.00 – 11.45 uur
Keynote Ulf Daniel Ehlers, vice-voorzitter van de Duale Hochshule Baden-Württemberg
"Het hoe en waarom van doorgedreven verbindingen tussen hogeschool en werkplek bij een hogeschool voor duaal hoger onderwijs."

11.45 – 12.00 uur Intermezzo

12.00 – 13.00 uur Lunch

13.00 – 14.30 uur
Krachtige verbindingen in verschillende parallelle sessies. In een vijftal workshops gaan we dieper in op enkele thema's die de hogescholen bezig houden, telkens ook met het oog op de externe verbindingen. Een meer onderwijskundige invalshoek, focus op onderzoek of ondernemerschap, sociaal beleid …de keuze is aan de deelnemer.

Klik hier voor de korte inhoud van de workshops.

Workshop 1: Kennis die werkt (Onderzoeksprojecten & LED-netwerk)

Kim Smets (LED-coördinator Oost- en West-Vlaanderen)
Externe sprekers uit het werkveld betrokken in onderzoeksprojecten

Workshop 2: Verbinding van secundair naar hoger onderwijs (van toelatingsproef naar oriënterings-traject)

Erna Nauwelaerts en Marlies Lacante

Workshop 3: Diversiteit is de realiteit (Etnische diversiteit en de sociale dimensie in het hoger onderwijs)

Mary Tupan-Wenno (NL)

Workshop 4: Levenslang leren op niveau 5

Mees Wijnen en Siete Akker (Saxion Hogeschool NL) (programma nog aan te vullen)

Workshop 5: Baten en lasten van investeringen in het hoger onderwijs (Het hoe en waarom van middelen voor het hoger onderwijs)

Steven Groenez (HIVA) (programma nog aan te vullen)

14.30 – 15.00 uur Koffiepauze

15.00 – 16.00 uur
Verschillende actoren uit de hogescholen (student – bestuur – medewerker) en hun partners (werkveld – maatschappij) houden een afsluitend panelgesprek.

16.00 – 16.15 uur Slotwoorddoor Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister van Onderwijs

16.15 uur Receptie

 

Deelname?

Deelname aan de studiedag bedraagt 80 euro, voor studenten 30 euro.
Deze som bevat deelname, congresbundel, koffiepauzes, lunch en receptie.
Schrijf nu in voor dit congres via het digitale inschrijvingsformulier.

Volg ons op twitter: @VLHORA_nieuws


 

Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail