NL
 - EN
vacature onderwijsbeleid
Nieuwsbrief-archief

De VLHORA, Vlaamse Hogescholenraad heeft op dit ogenblik een vacature (M/V) voor een voltijds

 beleidsmedewerker onderwijsbeleid

Plaats in de organisatie

De beleidsmedewerker maakt deel uit van de beleidscel van de koepelorganisatie en werkt onder leiding van de secretaris-generaal in opdracht van de Raad van Bestuur van de VLHORA. De beleidsmedewerker is het aanspreekpunt van de sector hogescholen voor wat betreft de dossiers onderwijsbeleid en formuleert relevante beleidsadviezen aan de Raad van Bestuur. Bovendien verwerkt de beleidsmedewerker ook vragen en opdrachten vanuit de Raad van Bestuur van de VLHORA.

 

Functie-inhoud

De beleidsmedewerker ondersteunt de Raad van Bestuur en de afgevaardigden van de hogeschoolbesturen in de hem/haar toegewezen beleidsmateries.

Hij/zij volgt de relevante evoluties op, bereidt standpunten en documenten voor en organiseert het overleg rond het beleidsthema.

Hij/zij is daarbij verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanpak en uitvoering/opvolging van de werkzaamheden van de relevante werkgroepen binnen VLHORA.

Hij/zij vertegenwoordigt de hogescholen in de relevante netwerken en fora.

Hij/zij verzamelt en analyseert relevante informatie en wetgeving rond het thema en bezorgt die aan de bestuursorganen.

Belangrijkste deelgebieden: Vlaams en Europees onderwijsbeleid, evoluties in diverse studiegebieden (lerarenopleiding, IW, gezondheidszorg, …), aansluiting arbeidsmarkt en levenslang leren, HBO5, Vlaams Kwalificatiekader en Leerresultaten, diversiteit en gelijke kansen …

 

Profiel

De beleidsmedewerker beschikt over kennis over en bij voorkeur ervaring in de materie onderwijs. Een basisopleiding op masterniveau is vereist. Ervaring in de hoger onderwijssector en meer bepaald met het onderwijsbeleid strekt tot aanbeveling.

De medewerker werkt zelfstandig maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en is in staat om standpunten van de organisatie op een correcte en enthousiaste manier over te brengen. Hij/zij is in staat pro-actief op te treden, kan probleemoplossend te werk gaan en een persoonlijke visie ontwikkelen.

 

Aanbod

VLHORA biedt een voltijds contract van onbepaalde duur aan met een proeftijd van 6 maanden. Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag.

De salarisschaal betreft 502 waarbij relevante ervaring in rekening wordt gebracht.

Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

 

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 28 maart 2012 verwacht bij VLHORA, Ravensteingalerij 27/3, Brussel.

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Marc Vandewalle, marc.vandewalle@vlhora.be


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail