NL
 - EN
Uitnodiging Angular sessie 2015
Nieuwsbrief-archief

UITNODIGING Angular sessie

Programma:
 • Introductie
  • Wat
  • Wanneer verkiezen we angularJS boven jQuery of gewone JavaScript
  • MVC pattern
  • Module pattern
 • Models
  • Objecten maken in JavaScript
  • Eigenschappen
 • Controllers
  • Het brein achter elke angular applicatie
  • $scope
  • $rootscope
 • Views en directives
  • Built-in directives
  • Custom directives
 • Testing
  • Jasmine
Lesgever: Kevin Derudder, lector Hogeschool West-Vlaanderen, cross platform developer en ontwikkelaar van eGuidelines.

praktisch:

maandag 30 maart 2015
9u30-16u30

VLHORA, Ravensteingalerij 27/3, 1000 Brussel

De kostprijs per persoon bedraagt 75 euro (broodjeslunch incl.). Gelieve uw eigen laptop mee te brengen.

Inschrijvingen kan via de VLHORA-website.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail