NL
 - EN
Persbericht: brochures slechts start v een uitgebreid informatietraject vr toekomstige student
Nieuwsbrief-archief


PERSBERICHT
“Brochures zijn slechts start van een uitgebreid informatietraject voor de toekomstige student”

De Vlaamse hogescholen zijn verwonderd over de beperkte en selectieve aanpak van het zogenaamde vergelijkend onderzoek dat de VVS voorstelde over de studiebrochures. De hogescholen benadrukken het belang van de informatie die toekomstige studenten moet toelaten de juiste keuzes te maken. Deze informatieverstrekking beperkt zich echter helemaal niet tot de onderzochte brochures. De instellingen maken zelf keuzes over welke mix van informatiemogelijkheden zij benutten en hoe de informatie daarover verdeeld wordt. De brochures zijn slechts een zeer partieel element daarin. Het grote aanbod aan informatie staat meestal online(toch een belangrijke bron voor studenten in dit digitaal tijdperk) zoals de ECTS-fiches, tabellen en kwalitatieve informatie. Bovendien zijn er nog de vele infodagen, de persoonlijke gesprekken, proeflessen en intaketrajecten als belangrijke onderdelen van het informatietraject. Brochures worden in de meeste instellingen vooral gebruikt als een start om studenten te laten deelnemen aan het verdere informatietraject. Het verdient aanbeveling dat het onderzoek zich ook verder zou richten op de kwaliteit van het volledige informatietraject.

De hogescholen vinden het niet gepast dat op basis van partiële elementen die in de publicatie worden meegenomen een soort ‘ranking’ wordt opgemaakt, daar waar we het eerder met studenten eens waren dat dergelijke lijsten weinig toegevoegde waarde hebben en zelfs misleidend kunnen zijn. De ‘criteria’ die de studenten daarbij benutten, vinden hun oorsprong ook niet in afspraken die daarover zijn gemaakt en komen in sommige gevallen niet overeen met datgene wat de instellingen belangrijk achten in het informatietraject voor toekomstige studenten. Over motivatie-aspecten wordt bijvoorbeeld amper gesproken in de publicatie, terwijl dit voor veel hogeschoolstudenten een belangrijke, indien al niet de belangrijkste, factor in het keuze- en oriënteringstraject is.

Johan Veeckman, voorzitter VLHORA
Marc Vandewalle, secretaris-generaal (contact: 0495 27 19 22)


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail