NL
 - EN
Save the date HBO5 Ontmoetingsdag
Nieuwsbrief-archief

SAVE THE DATE

HBO5 Ontmoetingsdag
Bouwen aan HBO5

 

Sinds 1 september 2014 worden alle HBO5-opleidingen georganiseerd binnen samenwerkingsverbanden van hogescholen, centra voor volwassenonderwijs en scholen voor secundair onderwijs met verpleegkunde. De samenwerkingsverbanden hebben het voorbije jaar hard gewerkt omsamen binnen het platform HBO5 een beleid uit te tekenen en de omvorming van bestaande opleidingen of het aanbieden van nieuwe opleidingen voor te bereiden.

Het platform HBO5 wil op de HBO5-ontmoetingsdag graag alle betrokkenen bij de samenwerkingsverbanden bij elkaar brengen en aan elkaar en andere geïnteresseerden voorstellen en tegelijk vooruitblikken naar de toekomst. Om dit denken over de toekomst te voeden wordt een internationaal perspectief voorgesteld door enkele sprekers: welke ontwikkelingen kent het niveau 5 in de ons omringende landen en wat kunnen we hieruit leren?

Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor het belichten van de eigenheid van het hoger beroepsonderwijs: in welke mate wordt gekozen voor een specifieke (didactische) aanpak die verschilt van wat gebeurt op de andere niveaus, hoe wordt werkplekleren een essentieel deel van de opleidingen, enz.

De HBO5 ontmoetingsdag vind plaats op dinsdag 27 oktober 2015 in het Vlaams Parlement.

Wij ontvangen u graag vanaf 13.00 u.

Meer informatie over inhoud en programma volgt na de zomer.

Schrijf deze datum alvast in je agenda of schrijf meteen ‘hier’ in.

Deelname?

De deelnameprijs voor de ontmoetingsdag bedraagt 25 euro.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail