NL
 - EN
Vacature beleidsmedewerker instaptoets(en) lerarenopleiding
Nieuwsbrief-archief

De VLHORA, Vlaamse Hogescholenraad heeft op dit ogenblik een vacature (M/V) voor een voltijds

beleidsmedewerker instaptoets(en) lerarenopleiding

Plaats in de organisatie:

De beleidsmedewerker maakt deel uit van de beleidscel van de koepelorganisatie en werkt onder leiding van de secretaris-generaal in opdracht van de Raad van Bestuur van de VLHORA.

Functie-inhoud:

De beleidsmedewerker bereidt de invoering van een uniforme instaptoets voor de lerarenopleidingen voor. Deze toets legt in de eerste plaats de nadruk op screening van talige competenties. Uitbreiding hiervan met toetsing Frans / Wiskunde of met motivatietests en andere (al naar gelang het type lerarenopleiding) is mogelijk. De beleidsmedewerker werkt binnen het kader dat door de Raad van Bestuur in verband met deze instaptoets wordt afgesproken. De medewerker werkt daarvoor intensief samen met alle lerarenopleidingen van de hogescholen en met de leden van de overleggroep Lerarenopleiding van VLHORA. De medewerker vertrekt ter voorbereiding van de instaptoets van een analyse van de bestaande materialen en evaluaties die binnen de lerarenopleidingen worden gebruikt. Naast de opmaak van de toetsen bereidt de medewerker ook de implementatie ervan in de opleidingen voor. Voor verschillende implementatie-aspecten, maar ook voor de evaluatie ervan werkt de medewerker bovendien samen met de verantwoordelijken die de implementatie van de ijkingsproeven in de STEM opleidingen van de universiteiten begeleiden. Hij/zij neemt namens de VLHORA deel aan vergaderingen en netwerken i.v.m. het oriënteringstraject en de instaptoetsen in het hoger onderwijs in het bijzonder. Hij/zij verzamelt en analyseert relevante informatie rond toetsing en lerarenopleidingen.

Profiel:

De beleidsmedewerker beschikt over kennis over en ervaring in de lerarenopleidingen. Er wordt minstens 5 jaar ervaring in/met de lerarenopleidingen verwacht. Ervaring met instroomproblematiek en toetsing is aanbevolen. Een basisopleiding op masterniveau is vereist.

De beleidsmedewerker kan vertrekkend van bestaand materiaal een toets ontwikkelen en daarover een consensus bereiken bij de verschillende actoren. Hij/zij kan een implementatietraject uittekenen en begeleiden. Hij/zij kan daarbij rekening houden met wetenschappelijke bevindingen en kenmerken van toetskwaliteit.

De medewerker werkt zelfstandig maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en is in staat om standpunten van de organisatie op een correcte en enthousiaste manier over te brengen. Hij/zij is in staat pro-actief op te treden, kan probleemoplossend te werk gaan en een persoonlijke visie ontwikkelen.

Aanbod:

VLHORA biedt een voltijds contract van bepaalde duur aan (1 jaar) met de mogelijkheid tot verlenging voor de verdere implementatie van de instaptoets. Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag. De salarisschaal betreft A.1.1.1 of A.1.1.2 van de Vlaamse overheid afhankelijk van statuut en ervaring. Relevante ervaring wordt in rekening gebracht. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en onkostenvergoeding. 

Kandidaatstelling:

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 20 september 2015 verwacht bij VLHORA, Ravensteingalerij 27/3, Brussel.

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Marc Vandewalle, marc.vandewalle@vlhora.be


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail