NL
 - EN
Uitnodiging Open Education Week 2016
Nieuwsbrief-archief

UITNODIGING

VLHORA-Open Education week 2016

Wat is de Open education week?

De Open Education Week kadert in het wereldwijde netwerk van Open Education. De jaarlijkse organisatie van een Open Education Week beoogt het bewustzijn te vergroten voor deze onderwijsontwikkeling en de impact op onderwijs en leren te vergroten. Deelname aan deze week en de activiteiten staat open voor iedereen en is gratis. Het organiserend consortium vraagt participatie.  Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals het uploaden van een tekst of video, een activiteit hosten in de eigen regio of learning community, organiseren van een webinar,  promotie voeren voor Open education… In de Open Education Week kan men zich richten op meerdere topics zoals de voordelen van open educational resources (OER), het vinden en gebruiken van OER, creëren van toegankelijke  en open leermaterialen, bijdragen aan de zgn. open licenties, kenbaar maken van open education praktijken (open onderwijs, open toetsing, …)

Wat is het opzet van de VLHORA overleggroep Open education?

De VLHORA overleggroep ‘Open education’ die een eerste vergadering hield in december ll.  was snel te vinden voor een officiële opstart van deze groep die bij voorkeur zou kenbaar gemaakt worden in de ‘Open Education Week’. Hoofddoelstelling van de overleggroep is kennisdeling rond open en online leren in het Vlaamse hoger onderwijs.  Vanuit die optiek willen de overleggroep tijdens de week van 7-11 maart 2016 een  steentje bijdragen tot het ‘Open education denken’ door enkele korte webinars of online  ‘inspirational talks’ voor beleidsmakers en docenten te organiseren. Deze talks worden gespreid over de week van 7-11 maart georganiseerd. Geïnteresseerde collega’s kunnen live deelnemen in de verschillende locaties, maar kunnen ook via streaming video de sessies volgen. Alle talks worden opgenomen en worden nadien ter beschikking gesteld.

Volgende hogescholen hebben toegezegd een talk te verzorgen: Hogeschool PXL, LUCA School of Arts, Odisee, Thomas More, VIVES Hogeschool en UC Leuven-Limburg.

Deelname

De deelname aan deze webinars is gratis maar u dient zich wel in te schrijven via deze inschrijvingstool.

Programma

Webinar 1
Datum: Maandag 7/03 12.00 – 13.00 uur
Plaats: Ministerie van Onderwijs (online)
Spreker: Hans De Four
Titel: (O)ER-netwerk KlasCement - Een bron van inspiratie!
KlasCement is hét Vlaamse leermiddelennetwerk voor en door het onderwijs. Via een gratis platform delen leerkrachten en educatieve organisaties gemodereerde (open) leermiddelen volgens internationale standaarden. KlasCement werd in 1998 opgericht door een leerkracht, Hans De Four en maakt nu deel uit van het Ministerie van Onderwijs en Vorming in Vlaanderen. In deze presentatie vertelt Hans over het succes van KlasCement op gebied van inhoud, communicatie, technologie en visie.

Webinar 2
Datum: Dinsdag 8/03 12.00 – 13.00 uur
Plaats: PXL-Campus Guffenslaan Guffenslaan  39 3500 Hasselt Lokaal: studio, 3de verdieping (te bereiken via de lift)
Spreker: Anne Appeltans Joachim Gregoor
Titel: Open education: MOOC behind the scenes MOOC staat voor Massive Open Online Course.
Dit nieuw didactisch concept werd tijdens het project MOOC Mediawijsheid (mei 2014 tot maart 2015) voor het eerst uitgewerkt binnen Hogeschool PXL. Hierdoor gingen er vele uitdagingen gepaard met de uitvoering van het project. In een korte presentatie geven wij een terugblik op het proces, tonen we de realisaties en de voordelen, maar tevens de valkuilen en de lessen die we eruit trokken. De opgedane inzichten kunnen inspirerend zijn voor de vormgeving van diverse initiatieven betreffende online onderwijs. Door het open karakter past een MOOC uitstekend binnen het kader van ‘open education’

Webinar 3
Datum: Woensdag 9/03 10.00- 11.00 uur
Plaats: T. More online
Spreker: Ine Snijkers
Titel: Campus CosMos
COSMOS staat voor Creatief Online Samenwerken en Multidisciplinair Online Samenwerken. Hierin zitten alle kernwoorden van de competenties waaraan je zal sleutelen met dit OPO. De term impliceert ‘breed denken’ en kan je associëren met werken in ‘the cloud’. Je verbreedt met dit opleidingsonderdeel je eigen perspectieven door een casus vanuit helikopterperspectief te bekijken en dus meer te zien dan wanneer je enkel vanuit je eigen perspectief kijkt. Je werkt samen met studenten uit andere opleidingen en andere campussen en krijgt al doende zicht in elkaars expertise en werkdomeinen. Deze samenwerking zal voor een groot stuk online gebeuren. Toch is het belangrijk dat je zowel on- als offline een soort ‘ronde tafel’ gevoel krijgt en in een gezellige, toffe leersfeer kan werken. Dit stimuleert immers je creatieve proces en dat heb je nodig voor je casus.
Van welke opleiding of campus je dus ook komt; dit OPO volg je dus hier, op de virtuele campus CosMos!

Webinar 4
Datum: Donderdag  10/03 10.30 - 11.30 uur uur
Plaats: LUCA Campus Beeldende Kunsten Sint-Lucas Gent, Alexianenplein 1 Online en Live
Spreker: Bram Overstijns
Titel: Digitale leeromgevingen & open lesmateriaal
Voorstelling van een digitale leeromgeving rond online methodieken, (beeld)archieven en communicatie in een kunstpraktijk. Deze omgeving en lesmateriaal wordt ingezet over meerdere campussen en opleidingen. Open leermateriaal is één van de vormen van lesmateriaal die we binnen de opleidingsonderdelen gebruiken. Welke lesinhouden lenen zich voor deze vorm en hoe integreer je deze met andere leermiddelen en -trajecten? Verder komt de toepassing in een digitale leeromgeving aan bod; hoe dataonderzoek - rond het gebruik van (open) lesmateriaal - docenten kan ondersteunen bij de  opvolging van lesvorderingen en kwaliteitscontrole.

Webinar 5
Datum: Donderdag  10/03 11.45-12.45 uur
Plaats: LUCA Campus Beeldende Kunsten Sint-Lucas Gent, Alexianenplein 1 Online en live
Spreker: Thomas Storme
Titel: bMOOC en  Mooc Portfolio
In het bMOOC-project ontwikkelen we online en blended courses in het kader van het atelierwerk in de  kunsten. Met bMOOC willen we praktijken mogelijk maken waarbij de student een persoonlijke beeldtaal kan ontwikkelen. Daarvoor ontwikkelen we een eigen platform, dat vrij toegankelijk en bruikbaar zal zijn. Na een beschrijven van enkele experimenten en bevindingen tonen we de huidige ontwikkeling van de tool.

Webinar 6
Datum: Vrijdag 11/03 11.30 – 12.30 uur
Plaats: UCLL Campus Diepenbeek, SAW Online en live
Sprekers: Mieke Clement - Jeroen Thys
Titel: Professionele ontwerpteams, teacher design teams, what's in a name?
De Masterclass Professionele Ontwerpteams  is een professionaliseringstraject voor lectoren, onderwijsondersteuners en –technologen dat hen ondersteunt bij het:

  • als professioneel ontwerpteam,
  • ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs,
  • voor blended en / of multicampusonderwijs.

Het traject wordt opdracht gestuurd en in blend  aangeboden. Hierdoor ervaren de deelnemers deze onderwijsvormen zelf en is het traject tevens zelf een voorbeeld van blended leren. 17 teams van ± 3 personen namen deel, tenminste 10 teams bieden hun onderwijs inmiddels in blend aan.  

In het tweede deel van deze sessie belichten we naar aanleiding van een tweede project, Teacher Design Teams (TDT), ook ervaringen, inzichten en tips over gecoachte ontwerpteams voor onderwijsinnovatie en professionalisering. Een TDT is een groep van twee of meer docenten die samen curriculummaterialen (her)ontwerpen. Door docenten van meet af aan actief te betrekken bij het ontwikkelen en implementeren van een vernieuwing neemt de kans op succesvolle invoering in de onderwijspraktijk toe. Deze werkwijze heeft als voordeel dat de leermiddelen over het algemeen beter aansluiten bij de (eigen) lespraktijk van de betrokken docenten en dat er gedurende de ontwikkelactiviteiten mogelijkheden ontstaan voor professionele ontwikkeling op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied. In het project gingen gecoachte ontwerpteams van lerarenopleiders samen aan de slag rond de integratie van ICT in onderwijs. De projectoutput voorziet een digitale coachingsmodule, beleidshefbomen en getuigenissen.”


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail