NL
 - EN
Vacature secretaris-generaal
Nieuwsbrief-archief
Wegens technische problemen bij het verzenden van deze vacature-mailing eerder deze week, sturen wij hem nog eens uit zodat zeker iedereen hem ontvangt.

VLHORA heeft een vacature (m/v) voor:

secretaris-generaal

Functie inhoud

U bent verantwoordelijk voor de leiding van het secretariaat, de voorbereiding en uitvoering van de bestuursbeslissingen van de Vlaamse Hogescholenraad, het officieel overleg- en adviesorgaan van de hogescholen; u beschikt over kennis van en inzicht in de organisatie van het Vlaams hoger onderwijs en van de hogescholen in het bijzonder; u verzorgt de samenwerking met de bestuursorganen van de VLHORA en met andere organisaties, u vertegenwoordigt de VLHORA in de brede onderwijswereld, u behartigt de belangen van alle Vlaamse hogescholen. U onderhoudt en verstevigt internationale netwerken. U kan de belangrijke onderwerpen en dossiers voor de hogescholen op zowel Vlaams als internationaal niveau proactief monitoren en signaleren.

U beschikt minstens over een masterdiploma; u heeft kennis van en ervaring met de onderwijswetgeving en -reglementering in het hogescholenonderwijs, in de onderwijsproblematiek en de maatschappelijke evoluties hierin; u kan analyseren en synthetiseren en kan een visie ontwikkelen en implementeren; u beschikt over de nodige integriteit en vaardigheden om de organisatie te leiden; u bent een teamwerker en u beschikt over de nodige sociale vaardigheden; u kan de belangen van het Vlaamse hogeschoolonderwijs behartigen en ondersteunen; u beschikt daarvoor over de nodige communicatie- en netwerkvaardigheden.

Profiel

 • minstens masterdiploma
 • kennis van en ervaring in de onderwijswetgeving en reglementering in het hogescholenonderwijs
 • kennis van en ervaring in het hoger onderwijs in het algemeen en het hogeschoolonderwijs in het bijzonder
 • kunnen analyseren en synthetiseren en (mee) een beleidsvisie kunnen ontwikkelen, formuleren en implementeren
 • de nodige integriteit en vaardigheden bezitten om de organisatie te leiden
 • ingesteld zijn op teamwerk
 • de nodige sociale vaardigheden bezitten
 • de belangen van het Vlaamse hogeschoolonderwijs kunnen behartigen en ondersteunen
 • de nodige communicatieve vaardigheden en netwerkvaardigheden bezitten
 • internationaal georiënteerd zijn
 • beschikken over de nodige managementscapaciteiten

Aanbod

Wij bieden u een (voltijds) contract aan van onbepaalde duur of een samenwerkingsovereenkomst met een instelling. U geniet van de salarisschaal van gewoon hoogleraar. Zie http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/ schaal 520.  

Kandidaatstelling

Kandidaatstellingen - met een gemotiveerde sollicitatie, een curriculum vitae en met kopieën van diploma('s) - dienen uitsluitend elektronisch verstuurd te worden ter attentie van de heer Johan Veeckman, voorzitter VLHORA en met referentienummer BE744244. naar jo.verbeken@jobs.hudson.com.

Tijdspad selectieprocedure

 • 17 mei publicatie vacature
 • 6 juni uiterlijke datum kandidaatstelling
 • 14 juni 1e selectiegesprek
 • 20-23 juni assessment
 • 28 juni mogelijk 2e selectiegesprek
 • 1 juli beslissing Raad van Bestuur

Over VLHORA

De Vlaamse Hogescholenraad is het officieel overleg- en adviesorgaan van de hogescholen.

Het adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten inzake het hogeschoolonderwijs, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Bovendien organiseert en stimuleert VLHORA ook het overleg tussen de instellingen aangaande alle materies die de hogescholen aanbelangen. Meer vindt u op www.vlhora.be.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail