NL
 - EN
Vacature beleidsmedewerker internationalisering
Nieuwsbrief-archief

VACATURE
Beleidsmedewerker internationalisering
voltijds

Plaats in de organisatie:

De beleidsmedewerker internationalisering wordt door VLHORA ingezet voor het uitvoeren van opdrachten van de raad van bestuur van Flanders Knowledge Area, van het Bestuurscomité internationalisering en ontwikkelingssamenwerking van de VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad), en van de secretaris-generaal van de VLHORA. Bovendien ondersteunt de beleidsmedewerker het Forum ADINSA en verwerkt hij/zij vragen vanuit dit platform. .

Functie-inhoud:

De beleidsmedewerker ondersteunt de Raad van Bestuur van Flanders Knowledge Area, het Bestuurscomité internationalisering en ontwikkelingssamenwerking van de VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad), en waar relevant de Raad van Bestuur van de VLHORA in de hem/haar toegewezen beleidsmaterie.

Hij/zij volgt de relevante evoluties op, verzamelt en analyseert informatie en wetgeving rond het thema, bereidt standpunten en documenten voor en organiseert overleg rond het beleidsthema.
Hij/zij vertegenwoordigt de hogescholen in de relevante netwerken.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanpak en uitvoering/opvolging van de werkzaamheden van het Forum ADINSA.
Hij/zij organiseert studiedagen en fora rond relevante thema’s uit internationalisering.
Hij/zij ondersteunt de werkgroep Buitenlandse events & Branding, en staat in voor de promotie van de hogescholen (en de universiteiten) in het buitenland, m.n. buiten Europa.
Hij/zij coördineert gezamenlijke programma’s voor inkomende academische delegaties, en voor uitgaande zendingen van de minister-president en van ministers van de Vlaamse Regering, en voor uitgaande missies van federale delegaties.
Hij/zij beheert beleidsmatig en logistiek een aantal acties uit het Actieplan Mobiliteit Brains on the Move in overleg met het Departement Onderwijs en Vorming.
Hij/zij lanceert oproepen, organiseert selecties, is verantwoordelijk voor de logistiek opvolging in samenwerking met een voltijds administratief medewerker, regelt betalingsopdrachten, en staat in voor de financiële monitoring voor volgende acties die openstaan voor de hogescholen en de universiteiten.

Belangrijkste deelgebieden:
internationale mobiliteit (studenten en docenten), de Europese Hoger Onderwijsruimte, internationalesamenwerking, aantrekkelijkheid Vlaamse hoger onderwijs voor internationale studenten, internationale onderwijsprogramma’s en –projecten, internationale benchmarking.

Profiel:

De beleidsmedewerker beschikt over kennis over en bij voorkeur ervaring in de materie internationalisering. Een basisopleiding op masterniveau is vereist. Ervaring in de hoger onderwijssector en meer bepaald met het internationaliseringsbeleid strekt tot aanbeveling.

De medewerker werkt zelfstandig maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en is in staat om standpunten van de organisatie op een correcte en enthousiaste manier over te brengen. Hij/zij is in staat pro-actief op te treden, kan probleemoplossend te werk gaan en een persoonlijke visie ontwikkelen.

Aanbod:

VLHORA biedt een voltijds contract van onbepaalde duur aan. Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag.
De salarisschaal komt overeen met weddeschaal A(11/21 naargelang ervaring) waarbij relevante ervaring in rekening wordt gebracht.
Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 13 juni 2016 verwacht bij VLHORA via onderstaand e-mailadres. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Marc Vandewalle, marc.vandewalle@vlhora.be.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail