NL
 - EN
Vacature beleidsmedewerker HBO5
Nieuwsbrief-archief

VACATURE

beleidsmedewerker onderwijsbeleid met focus op HBO5

Beleidsmedewerker

De VLHORA, Vlaamse Hogescholenraad heeft op dit ogenblik een vacature (M/V) voor een voltijds beleidsmedewerker onderwijsbeleid met focus op HBO5

Plaats in de organisatie

De beleidsmedewerker maakt deel uit van de beleidscel van de koepelorganisatie en werkt onder leiding van de secretaris-generaal, in opdracht van de raad van bestuur van de VLHORA. De beleidsmedewerker werkt specifiek aan het dossier HBO5 en is daarnaast ondersteunend voor de andere dossiers binnen het bredere domein van onderwijsbeleid (onderwijs, lerarenopleiding, verpleegkunde, kwaliteitszorg). Deze medewerker werkt daarvoor samen met de beleidsmedewerker onderwijsbeleid. De beleidsmedewerker formuleert relevante beleidsadviezen aan de raad van bestuur en verwerkt bovendien ook vragen en opdrachten vanuit de raad van bestuur van de VLHORA.

Functie-inhoud

De beleidsmedewerker ondersteunt de raad van bestuur en de afgevaardigden van de hogeschoolbesturen in de hem/haar toegewezen beleidsmateries.
Hij/zij volgt de relevante evoluties op, bereidt standpunten en documenten voor en organiseert het overleg rond het beleidsthema.
Hij/zij is daarbij verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanpak en uitvoering/opvolging van de werkzaamheden van het platform HBO5 en andere overleg- of werkgroepen binnen VLHORA.
Hij/zij vertegenwoordigt de hogescholen in de relevante netwerken en fora.
Hij/zij verzamelt en analyseert relevante informatie en wetgeving rond het thema en bezorgt die aan de bestuursorganen.

Profiel

De beleidsmedewerker beschikt over kennis over en bij voorkeur ervaring in de materie onderwijs. Kennis van of ervaring met HBO5, volwassenenonderwijs en levenslang leren zijn een pluspunt. Een basisopleiding op masterniveau is vereist. Ervaring in de hoger onderwijssector in het algemeen strekt tot aanbeveling. De medewerker werkt zelfstandig maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden, kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en is in staat om standpunten van de organisatie op een correcte en enthousiaste manier over te brengen. Hij/zij is in staat proactief op te treden, kan probleemoplossend te werk gaan en een persoonlijke visie ontwikkelen.

Aanbod

VLHORA biedt een voltijds contract van onbepaalde duur. Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag. De salarisschaal betreft A.1.1.1 van de Vlaamse overheid. Relevante ervaring wordt in rekening gebracht. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en onkostenvergoeding.

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op maandag 15 augustus 2016 verwacht bij VLHORA, Ravensteingalerij 27/3, Brussel. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Marc Vandewalle, marc.vandewalle@vlhora.be.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail