NL
 - EN
Vacature zwangerschapsvervanging LED-co÷rdinator
Nieuwsbrief-archief

VLHORA-VACATURE
Zwangerschapsvervanging LED-coördinator

Plaats in de organisatie

De LED-coördinator maakt deel uit van de beleidscel van de koepelorganisatie en werkt onder leiding van de secretaris-generaal in opdracht van de raad van bestuur van de VLHORA. De LED-coördinator heeft de specifieke taak het LED-EFRO project centraal te coördineren en wordt hierin ondersteund vanuit VLHORA.

Takenpakket zwangerschapsvervanging

  • Dagelijkse opvolging van het LED-netwerkproject op overkoepelend Vlaams niveau; ziet toe op het naleven van gemaakte afspraken aangaande het EFRO-dossier. Dit houdt onder meer de financiële en administratieve taken in, zoals, de opvolging van de rapportage en het verzamelen van alle raadplegingen van de verschillende LED’s. De coördinator biedt de LED’s in de hogescholen ondersteuning bij het doorverwijzen van vragen van ondernemingen.
  • Brengt dynamiek in het netwerk door mee vorm te geven aan communicatie, infosessies, het uitdragen van het LED-netwerk in de Vlaamse provincies, de sensibilisering, de algemene bekendmaking van de LED-werking binnen het werkveld en gesprekken met betrokken intermediaire partners zoals werkgeversorganisaties, kenniscentra en andere intermediaire organisaties.
  • De LED-coördinator rapporteert naar de raad van bestuur van de VLHORA en geeft uitvoering aan de beslissingen.

Profiel

  • kan zelfstandig werken en is vlot in sociale contacten
  • kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat, ook cijfermatig, rapporteren. Hij/zij kan daartoe efficiënt werken met MS-Office en met Excel in het bijzonder.
  • enige voorgaande ervaring met EFRO rapportage is een pluspunt 

Aanbod

De VLHORA biedt een halftijds contract aan voor de looptijd van de zwangerschapsvervanging (half augustus tot half december 2016). Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag. De bezoldiging verbonden aan deze functie is vastgelegd op basis van de salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (BVR van 24 november 1993; het barema betreft A1 waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht. Het verloningspakket wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en aanvullende verzekeringen. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 14 juli 2016 verwacht bij VLHORA via marc.vandewalle@vlhora.be.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail