NL
 - EN
VLHORA-vacature beleidsmedewerker Internationalisering
Nieuwsbrief-archief

Plaats in de organisatie:

VLHORA is het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse hogescholen. Internationalisering wordt steeds belangrijker voor onze hogescholen en hun studenten. Ter versterking van haar werking wil VLHORA een beleidsmedewerker internationalisering aanwerven. Deze medewerker wordt door VLHORA ingezet voor het uitvoeren van opdrachten van Flanders Knowledge Area, opdrachten van het Bestuurscomité internationalisering en ontwikkelingssamenwerking van de VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad) en van de raad van bestuur van de VLHORA. Hij/zij rapporteert aan de secretaris-generaal van de VLHORA.

Functie-inhoud:

De belangrijkste inhoudelijke werkvelden zijn:

internationale mobiliteit (studenten en docenten), de Europese Hoger Onderwijsruimte, internationale samenwerking, aantrekkelijkheid Vlaamse hoger onderwijs voor internationale studenten, internationale onderwijsprogramma’s en –projecten, internationale benchmarking.

De beleidsmedewerker ondersteunt de Raad van Bestuur van Flanders Knowledge Area, het Bestuurscomité internationalisering en ontwikkelingssamenwerking van de VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad), en de Raad van Bestuur van de VLHORA in de hem/haar toegewezen beleidsmaterie.

Hij/zij volgt de relevante evoluties op, verzamelt en analyseert informatie en wetgeving rond het thema, bereidt standpunten en besluitvorming voor en organiseert overleg rond het beleidsthema.
Hij/zij vertegenwoordigt de hogescholen in de relevante netwerken.
Hij/zij organiseert studiedagen en fora rond relevante thema’s uit internationalisering.
Hij/zij ondersteunt de werkgroep Buitenlandse Events & Branding, en staat in voor de promotie van de hogescholen (en de universiteiten) in het buitenland.
Hij/zij coördineert gezamenlijke programma’s voor inkomende academische delegaties, en voor uitgaande zendingen van de minister-president en de ministers van de Vlaamse Regering, en voor uitgaande missies van federale delegaties. Hij/zij beheert beleidsmatig en logistiek een aantal acties uit het Actieplan Mobiliteit Brains on the Move in overleg met het Departement Onderwijs en Vorming.
Hij/zij lanceert oproepen, organiseert selecties, is verantwoordelijk voor de opvolging in samenwerking met een voltijds administratief medewerker en staat in voor de financiële monitoring voor acties die openstaan voor de hogescholen en de universiteiten.

Profiel:

De beleidsmedewerker beschikt over kennis en ervaring in de beleidsmaterie internationalisering. Een basisopleiding op masterniveau is vereist. Ervaring in de hoger onderwijssector en meer bepaald met het internationaliseringsbeleid strekt tot aanbeveling.

De medewerker werkt zelfstandig maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en is in staat om standpunten van de organisatie op een correcte en enthousiaste manier over te brengen. Hij/zij is in staat proactief op te treden, kan probleemoplossend te werk gaan en een persoonlijke visie ontwikkelen. Hij/zij is een goede netwerker en weet met internationale relaties om te gaan. Hij/zij spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.

Aanbod:

VLHORA biedt een voltijds contract van onbepaalde duur aan. Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag. De salarisschaal komt overeen met weddeschaal A(111/112 naargelang ervaring) waarbij relevante ervaring in rekening wordt gebracht. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

Kandidaatstelling:

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 23 september 2016 verwacht bij VLHORA via e-mail (myriam.slock@vlhora.be). Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Eric Vermeylen (eric.vermeylen@vlhora.be).


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail