NL
 - EN
Vacature projectco÷rdinator learning outcomes HBO5 (M/V)
Nieuwsbrief-archief

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) zoekt:

PROJECTCOÖRDINATOR LEARNING OUTCOMES HBO5 (M/V)

Plaats in de organisatie

De projectcoördinator maakt deel uit van de beleidscel van de koepelorganisatie en werkt onder leiding van de secretaris-generaal, in opdracht van de raad van bestuur van de VLHORA. Hij/zij ondersteunt specifiek het uitschrijven van domeinspecifieke leerresultaten (learning outcomes) voor de HBO5-opleidingen die tegen 2019 geactualiseerd en omgevormd moeten worden met het oog op inkanteling in de Vlaamse hogescholen. Hiervoor wordt binnen de organisatie overlegd en samengewerkt met de projectcoördinator onderwijs-HBO5.

Functie-inhoud

De projectcoördinator is in eerste instantie verantwoordelijk voor het ondersteunen van het proces van de opmaak van de domeinspecifieke leerresultatenkaders van de HBO5-opleidingen. De domeinspecifieke leerresultaten worden opgemaakt in het kader van het decreet dat het actualiserings- en omvormingsproces van de huidige HBO5-opleidingen regelt. Voor de opmaak van de domeinspecifieke leerresultatenkaders brengt de medewerker telkens de vertegenwoordigers van de opleidingen samen en begeleidt hen in het proces van de opmaak en afstemming (ook internationaal) van de domeinspecifieke leerresultaten. De samenwerking met en ondersteuning van de vertegenwoordigers van de opleiding, de bewaking van dit proces en van de kwaliteit van het eindproduct zijn hierbij cruciaal.

Profiel

De projectcoördinator beschikt bij voorkeur over ervaring met of kennis over hoger onderwijs, HBO5, de kwalificatiestructuur en het werken met domeinspecifieke leerresultaten. Een basisopleiding op masterniveau is vereist. De projectcoördinator is organisatorisch sterk, werkt zelfstandig, maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden, kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en getuigt van zin voor nauwkeurigheid. Hij/zij kan werken met de gangbare softwarepakketten onder MS-Windows en drukt zich vlot uit in het Nederlands en Engels.

Aanbod

VLHORA biedt een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar), eventueel verlengbaar. De toepasselijke salarisschaal is A111 van de Vlaamse overheid waarbij relevante ervaring in rekening wordt gebracht. De bezoldiging verbonden aan deze functie is vastgelegd op basis van de salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (BVR van 24 november 1993; het barema betreft A1 waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht. Het verloningspakket wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en aanvullende verzekeringen. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 13 januari 2017 verwacht bij VLHORA via e-mail aan myriam.slock@vlhora.be. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Eric Vermeylen (eric.vermeylen@vlhora.be)


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail