NL
 - EN
Vacature dynamische pedagoog als projectco÷rdinator
Nieuwsbrief-archief

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) zoekt:

DYNAMISCHE PEDAGOOG als PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

Tegen 2019 zullen de HBO5-opleidingen door de Vlaamse hogescholen worden aangeboden. De Vlaamse overheid, de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse hogescholen nemen hiervoor alvast de nodige voorbereidingen.

VLHORA zoekt een projectcoördinator voor het uitschrijven van domeinspecifieke leerresultaten (learning outcomes) voor de HBO5-opleidingen die tegen 2019 geactualiseerd en omgevormd moeten worden.

Functie-inhoud

De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het proces van de opmaak van de domeinspecifieke leerresultatenkaders van de HBO5-opleidingen. De domeinspecifieke leerresultaten worden opgemaakt in het kader van het decreet dat het actualiserings- en omvormingsproces van de huidige HBO5-opleidingen regelt. Voor de opmaak van de domeinspecifieke leerresultatenkaders brengt de medewerker telkens de opleidingsverantwoordelijken samen en begeleidt hen in het proces van de opmaak en afstemming (ook internationaal) van de domeinspecifieke leerresultaten. De samenwerking met en ondersteuning van de opleidingen, de bewaking van dit proces en van de kwaliteit van het eindproduct zijn hierbij cruciaal.

De contacten met topverantwoordelijken van de Vlaamse hogescholen geven alvast ook boeiende loopbaanperspectieven.

Profiel

De projectcoördinator beschikt over ervaring met of kennis over hoger onderwijs, HBO5, de kwalificatiestructuur en het werken met domeinspecifieke leerresultaten. Een basisopleiding op masterniveau - bij voorkeur een master in de pedagogie - is vereist. De projectcoördinator is organisatorisch sterk, werkt zelfstandig, maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden, kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en getuigt van zin voor nauwkeurigheid. Hij/zij kan werken met de gangbare softwarepakketten onder MS-Windows en drukt zich vlot uit in het Nederlands en Engels.

Aanbod

VLHORA biedt een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar), eventueel verlengbaar indien bijkomend budget kan worden vrijgemaakt. De toepasselijke salarisschaal is A111 van de Vlaamse overheid waarbij relevante ervaring in rekening wordt gebracht. De bezoldiging verbonden aan deze functie is vastgelegd op basis van de salarisschalen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (BVR van 24 november 1993; het barema betreft A1 waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht. Het verloningspakket wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en aanvullende verzekeringen. Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.

Kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 15 februari 2017 verwacht bij VLHORA via e-mail aan myriam.slock@vlhora.be. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Eric Vermeylen (eric.vermeylen@vlhora.be).


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail