NL
 - EN
Nieuwsbrief augustus 2012
Nieuwsbrief-archief

Beste lezer

Deze nieuwsbrief ziet er enigszins anders uit dan u van VLHORA gewoon bent. Op dit moment wordt hard gewerkt om in de hogescholen klaar te staan om een nieuw academisch jaar op te starten voor ongetwijfeld weer heel veel studenten. Traditioneel openen veel hogescholen dat academiejaar dan ook op een feestelijke wijze, hetzij alleen, hetzij in associatieverband. Het zijn uitstekende gelegenheden om hogescholen te leren kennen en er al diegenen die er werken en leren te ontmoeten. Er worden ook veel inspanningen gedaan om de feestelijkheden inhoudelijk te stofferen, om toekomstplannen te ontvouwen, om inspirerende ideeën te opperen ... In deze nieuwsbrief geven we u de kalender van de academische openingszittingen en een link naar de hogeschoolwebsites.

We wensen alle betrokkenen alvast een uitdagend, boeiend en succesvol academiejaar toe!

Marc Vandewalle
secretaris-generaalKalender academische openingszittingen van de Vlaamse hogescholen


maandag 17 september 2012

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

locatie: campus Brugge
aanvangsuur: 18.00 uur
gastsrede door Karl Dittrich, voorzitter NVAO, 'De toekomst van de professionele bacheleropleidingen en het belang van kwaliteitszorg'

www.khbo.be

 

dinsdag 18 september 2012

Arteveldehogeschool 

locatie: Kantienberg Arteveldehogeschool, Gent
aanvangsuur: 16.00 uur
hulde aan Erik De Lembre, stichtend voorzitter Arteveldehogeschool
gastrede door minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Kris Peeters, 'Creatief ondernemen in onderwijs en onderzoek'

www.arteveldehs.be

 

dinsdag 18 september 2012

Hogeschool West-Vlaanderen

locatie: Schouwburg, Kortrijk
aanvangsuur: 17.00 uur
gastrede: prof. dr. Jan De Maeseneer, voorzitter vakgroep huisarts-geneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg, UGent

www.howest.be

 

woensdag 19 september 2012

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

locatie: Schouwburg, Kortrijk
aanvangsuur: 10.45 uur
externe spreker: An Descheemaeker, directeur Associatie KU Leuven

www.katho.be

 

woensdag 19 september 2012

Katholieke Hogeschool Limburg

locatie: campus Diepenbeek, KHLim
aanvangsuur: 17.00 uur
thema: onderzoek in de KHLim - een levensecht portret van de drijfveren, dwarsverbanden, medewerkers, passies, innovaties, partners, patenten, spin-offs ... van de 15 expertisecellen van de KHLim

www.khlim.be

 

maandag 24 september 2012

HUB-KAHO: Hogeschool-Universiteit Brussel - Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

locatie: Hogeschool-Universiteit Brussel, Brussel
aanvangsuur: 19.30 uur
thema: 'Weg van Europa': de wijze waarop jongeren naar Europa kijken en of ze nog geloven in het Europese project

www.hubrussel.be - www.kahosl.be

 

dinsdag 25 september 2012

Erasmushogeschool Brussel
in associatieverband met Vrije Universiteit Brussel

locatie: VUB campus Etterbeek
aanvangsuur: 15.30 uur
Space Day in Brussels: presentatie 'Research & Space' door Jan Danckaert - panelgesprek met astronauten Dirk Frimout en Charles Bolden (head of NASA)

www.ehb.be

 

woensdag 26 september 2012

Hogeschool Gent

locatie: Miryzaal, Hogeschool Gent, Gent
aanvangstuur: 16.00 uur
thema: ondernemen
gastrede door Marc Strubbe, ere-ambassadeur en zaakvoerder brouwerij Strubbe

www.hogent.be

 

donderdag 27 september 2012

Artesishogeschool Hogeschool Antwerpen - Hogere Zeevaartschool - Karel de Grote-Hogeschool - Plantijnhogeschool
in associatieverband AUHA met Universiteit Antwerpen

locatie: Elisabethzaal, Antwerpen
aanvangsuur: 10.30 uur
gasttoespraak 'De studenten zijn tegenwoordig' door Pedro De Bruyckere, pedagoog en co-auteur van 'De jeugd is tegenwoordig'

www.artesis.be - www.hzs.be - www.kdg.be - www.plantijn.be

 

vrijdag 28 september 2012

Provinciale Hogeschool Limburg - XIOS Hogeschool Limburg
in associatieverbank met Universiteit Hasselt

locatie: Cultuurcentrum, Hasselt
aanvangsuur: 15.30 uur
gastrede van minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Kris Peeters

www.phlimburg.be - www.xios.be

 

dinsdag 9 oktober 2012

Thomas More (Lessius Antwerpen, Katholieke Hogeschool Kempen en Lessius Mechelen)

locatie: Lamot site, Mechelen
aanvangsuur: 19.00 uur

info@thomasmore.be

 

De Katholieke Hogeschool Leuven besliste al enkele academiejaren geleden - omwille van zuinig omgaan met overheidsmiddelen - geen academische openingszitting te houden - www.khleuven.be.

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was de datum van de academische openingszitting aan de Groep T Leuven nog niet bepaald www.groept.be.
Workshop ‘Een beleid voor levenslang leren in hoger onderwijsinstellingen’

Met de implementatie van levenslang leren ontstaan er kansen voor een hogeschool om nieuwe doelgroepen van (volwassen) studenten aan te trekken. Tegelijk ontstaan er nieuwe uitdagingen om goed in te spelen op de verschillende behoeftes van deze doelgroepen.

Welke rol spelen Vlaamse hogescholen op het gebied van Levenslang Leren? Maken hogescholen optimaal gebruik van de bestaande mogelijkheden? Welke barrières zijn er nog en hoe kunnen deze worden overwonnen?

Onderzoek uit het Europese FLLLEX project (www.FLLLEX.eu) laat zien dat er in België vanuit de wetgeving goede mogelijkheden bestaan om Levenslang Leren te stimuleren. In de praktijk blijkt echter dat de deelnamecijfers in vergelijking met andere landen achterblijven.

Op 26 november 2012 organiseert de VLHORA in samenwerking met de KHLeuven een workshop rond dit thema. Beiden waren partner in het FLLLEX project (‘The impact of Lifelong Learning Strategies on Professional Higher Education’) dat liep van januari 2010 tot augustus 2012.

In de workshop zullen kort de projectresultaten worden voorgesteld, waarna de deelnemers in groepen een aantal concrete vraagstukken zullen bespreken.

De resultaten van deze workshop zullen de aanzet vormen van een VLHORA-nota over Levenslang Leren, die eind 2012 aan de Raad van Bestuur zal worden voorgelegd. U mag hierover verdere communicatie verwachten.Interculturele competenties van studenten aanscherpen

De HUB en Haute Ecole Gallilée hebben een geldprijs van 15.000 euro ontvangen van het Prins FIlipfonds. Beide instellingen zijn gelauwerd omdat ze door hun samenwerking de interculturele competenties en de tweetaligheid van Nederlandse en Franstalige bachelorstudenten in Brussel bevorderen. Prins Filip reikte de prijs zelf uit in het Paleis der Academieën in Brussel.

De HUB en Haute Ecole Gallilée kregen de bekroning voor hun samenwerking binnen de opleiding Office management. Bedrijven vragen van afgestudeerden een goede talenkennis en interculturele gevoeligheid. Dankzij hun samenwerking spelen de partnerhogescholen in op deze vraag.

Bidiplomering

Van in het eerste jaar ontmoeten studenten van beide hogescholen elkaar en zijn er kennismakingsactiviteiten. Daarnaast doen ze tal van activiteiten in Brussel. In het tweede jaar volgen ze vakken aan de andere hogeschool. Het derde en laatste jaar van hun opleiding volgen ze volledig aan de partnerhogeschool. Aan het einde van de rit ontvangen de studenten twee diploma's, van beide hogescholen één. Ook de docenten leren elkaar beter kennen. De docenten van beide hogescholen volgen bij elkaar seminaries over diverse thema's waarbij uitwisseling van expertise centraal staat.Wie wat waar

De Raad van Bestuur van VVS is voor het academiejaar 2012-2013 samengesteld uit vier leden. De aanduiding van de VVS-voorzitter is verdaagd en wordt behandeld op hun bestuursvergadering van oktober 2012. Volgende taakverdeling is binnen het bestuur afgesproken:

  • Maarten Marien (opleiding Autotechnologie, Thomas More (Lessius Mechelen)) neemt de taak van ondervoorzitter op zich en zal de domeinen sociaal en diversiteit voor zijn rekening nemen;
  • Stijn De Decker (opleiding Politieke en sociale wetenschappen afstudeerrichting sociologie, KULeuven) behartigt de VVS-belangen op het gebied van onderwijs, participatie en vorming;
  • Joran De Luyck (opleiding Accountancy-fiscaliteit, Hogeschool-Universiteit Brussel) zal financiën en personeelszaken in goede banen leiden;
  • Sophie Huys (opleiding Taal en letterkunde – westerse literatuur, KULeuven) neemt communicatie en internationaal op zich.

Meer informatie over de werking van VVS vindt u op hun website.Kalender

  • Op 27 en 28 september 2012 organiseert Eurashe een seminarie over kwaliteitszorg in het hoger onderwijs, gericht op de kwaliteitszorgmedewerkers in de hoger onderwijsinstellingen.
  • Van 29 september - 2 oktober 2012 organiseert UASnet de tweede jaarlijkse conferentie in Bragança, Portugal.
  • Op 5 oktober 2012 vindt een VVKHO-studienamiddag plaats met als onderwerp 'Tussen instroom, oriëntering en selectie lig -ergens- een weg naar effectiviteit' - locatie: Vlaams Parlement.
  • 22 november 2012 - STUVO-studiedag VLHORA: 'doorstart in een dynamische onderwijsomgeving'. Gastspreker is professor Paul Verhaeghe, psychoanalyticus aan de Universiteit Gent. De kerntaken, uitdagingen en pijnpunten van de studentenvoorzieningen zullen centraal staan. Noteer alvast donderdag 22 november 2012 – KBC Auditorium, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Verder nieuws volgt nog.
  • Op 28 november 2012 organiseert de NVAO in het WTC van Rotterdag een congres over de resultaten van het nieuwe Nederlandse accreditatiestelsel met workshops over kwaliteitsstructuur en kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs.
  • 11 december 2012 - In samenwerking met de leden van het Forum ADINSA organiseert Flamenco vzw op dinsdag 11 december 2012 in het Boudewijngebouw te Brussel een vervolgforum rond internationale competenties in het curriculum, gericht op to-do’s voor personeel en organisatie. Het forum is bedoeld voor beleidsmakers, opleidingscoördinatoren en medewerkers van de diensten kwaliteitszorg, HRM en professionalisering. Noteer alvast deze afspraak in uw agenda; de uitnodigingen worden verstuurd in oktober.


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be

Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail