NL
 - EN
VLHORA-studiedag "Studentenvoorzieningen morgen" op 22 november 2012
Nieuwsbrief-archief

De studiedag 2012 van VLHORA heeft als thema 'Studentenvoorzieningen morgen' en vindt plaats op donderdagvoormiddag 22 november 2012.

1 januari 2013 wordt meer dan een ordinaire nieuwjaarsdag. Dan treedt immers het nieuwe decreet studentenvoorzieningen in werking en verdwijnt de aparte vzw-structuur van de studentenvoorzieningen van de hogescholen. Een uitgelezen moment om even stil te staan bij de historiek, maar vooral ook om vooruit te kijken om na te gaan waar de kerntaken voor de toekomst liggen. Het programma is dan bedoeld als een doorstart en een vooruitblik in een dynamische hogeschoolomgeving.

Gastspreker op de studiedag is Paul Verhaeghe, hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij staat stil bij de effecten van dertig jaar neoliberalisme, privatisering, vrijemarktwerking en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat hij zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel.

De studiedag is er voor iedereen, maar vooral voor de leden van de Stuvoraden, de studenten, de medewerkers studentenvoorzieningen van de hogescholen en universiteiten, de directies van de hogescholen, de medewerkers van het department onderwijs bij de Vlaamse overheid, de medewerkers van de OCMW'S en CLB's, de sociale sector, de leden van de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement, ...

Het programma en inschrijvingsformulier zijn beschikbaar op de VLHORA-website.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail