NL
 - EN
Informatiesessie over de vernieuwde opleidingsbeoordeling
Nieuwsbrief-archief
Geachte mevrouw
Geachte heer

De cel Kwaliteitszorg van de VLHORA nodigt u uit op een informatiesessie over de vernieuwde opleidingsbeoordeling. Nu de vaststelling van het accreditatiekader nakende is en het decreet tot aanpassing van het accreditatiestelsel goedgekeurd is, kan nadere informatie worden geboden over de concrete modaliteiten waarbinnen de opleidingsbeoordeling zal plaatsvinden. Tijdens de informatiesessie wordt ingegaan op de vernieuwde contouren van het externe kwaliteitszorgstelsel. Bovendien wordt ingezoomd op de concrete verwachtingen ten aanzien van de opleiding in het kader van de zelfevaluatie die dient te worden uitgevoerd ter voorbereiding van het bezoek van de visitatiecommissie. De sessie staat open voor een brede delegatie van de betrokkenen bij de te visiteren opleiding.

De informatiesessie vindt plaats op woensdag 5 december 2012 in HUB-KaHo, Stormstraat 2, 1000 Brussel (Aula 0105) van 9.30 tot 11.30 uur. Indien u wenst deel te nemen, vragen wij u het inschrijvingsformulier uiterlijk op 21 november 2012 in te vullen.

Uw specifieke vragen met betrekking tot het zelfevaluatierapport en het visitatiebezoek ontvangen wij graag op voorhand via het inschrijvingsformulier of via e-mail (klara.dewilde@vlhora.be), zodat de inhoud van de presentatie hier kan op inspelen.

Vriendelijke groeten

de cel kwaliteitszorg


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail