NL
 - EN
Vacature "Projectmedewerker Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek"
Nieuwsbrief-archief
De VLHORA, Vlaamse Hogescholenraad heeft op dit ogenblik een vacature (M/V) voor een tijdelijke en deeltijdse

Projectmedewerker Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

Plaats in de organisatie:

In het kader van een tijdelijk project werkt de projectmedewerker samen met de beleidsmedewerker onderzoek en de werkgroep onderzoek aan een project ter ondersteuning en uitbouw van het praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen. De medewerker werkt onder leiding van de secretaris-generaal in opdracht van de Raad van Bestuur van de VLHORA.

Functie-inhoud:

De projectmedewerker werkt een project uit waarin volgende zaken worden gerealiseerd:

  • gegevensverzameling over impact en effect van praktijkgericht onderzoek (in Vlaanderen en internationaal, met specifieke aandacht voor de situatie in Nederland en Scandinavische landen)
  • uitwerken van duidelijke en specifieke indicatoren voor het PWO met nadruk op de eigenheid van dit onderzoek aan de hogescholen
  • een duidelijk omschrijving van de eigenheid en sterkte van het onderzoek aan de hogescholen (professionele bacheloropleidingen in parallel met de kunstopleidingen meerwaarde-omschrijving met theoretische en cijfermatige onderbouwing
  • een sterk communicatiepakket (teksten/beelden/voorbeelden) om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te profileren
  • een maatschappelijk en politiek draagvlak voor (middelen en waardering voor) praktijkgericht onderzoek

Al deze werkzaamheden verlopen in samenspraak met de Werkgroep Onderzoeksbeleid en de Overleggroep Kunsten en worden teruggekoppeld naar de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Profiel:

We zijn op zoek naar een medewerker die kennis heeft van en ervaring in het praktijkgericht onderzoek van de hogescholen. Bij voorkeur wordt deze medewerker vanuit een (onderzoekscel van een) hogeschool gedetacheerd. Idealiter heeft de medewerker ervaring in het verzamelen van onderzoekgerelateerde cijfers en rapportage. We zoeken iemand die genoegen schept in studiewerk, gegevensverzameling, rapportage en de redactie van de eindresultaten. Internationale contacten en beleidsvisie zijn bijkomende troeven.

De medewerker werkt zelfstandig maar ontplooit zich tevens graag in teamverband. Hij/zij kan zowel mondeling als schriftelijk gestructureerd en accuraat rapporteren en is in staat om standpunten van de organisatie op een correcte, coherente en enthousiaste manier over te brengen. Hij/zij is in staat pro-actief op te treden, kan probleemoplossend te werk gaan en een persoonlijke visie ontwikkelen.

Aanbod:

We bieden in de eerste plaats een uitdagend project aan waarmee we het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen een duidelijke toekomst willen geven.

VLHORA biedt voor de uitvoering van dit project een deeltijds contract (40%) voor de periode van september '13 tot februari '14. Bij voorkeur kan de medewerker via een samenwerkingsovereenkomst met een hogeschool aan de slag.

De salarisschaal betreft A1 of A2 (naar gelang de ervaring) voor ATP aan de hogescholen waarbij relevante ervaring als anciënniteit in rekening kan worden gebracht.

Er is terugbetaling van woon-werkverkeer mits gebruik van het openbaar vervoer.

De praktische invulling van de taak kan in overleg worden afgesproken.

kandidaatstelling

Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 15 augustus 2013 verwacht bij VLHORA, Ravensteingalerij 27/3, Brussel, t.a.v. Marc Vandewalle, secretaris-generaal

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Marc Vandewalle, marc.vandewalle@vlhora.be


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail