NL
 - EN
VLHORA nieuwsbrief academische openingen
Nieuwsbrief-archief

Beste lezer

In de VLHORA-nieuwsbrief die afgelopen vrijdag verzonden werd, zat een verkeerde link i.v.m. de ICOR-PXL-AUHL studiedag en enkele technische foutjes. Bij deze de juiste informatie. Wij verontschuldigen ons voor het mogelijk ongemak hierdoor.

Met vriendelijke groeten
Het VLHORA-team

 Beste lezer

Het is een traditie van VLHORA om voor de start van het nieuwe academiejaar de openingszittingen van de hogescholen op te lijsten en de thema's of sprekers in de schijnwerpers te zetten. Wie de lijstjes jaar na jaar bekijkt zal merken dat ze korter worden. Meer en meer hogescholen bundelen hun krachten, niet alleen bij de opening van het academiejaar, maar ook in hun kernactiviteiten.

Deze krachtenbundeling moet dienen om de talenten van de studenten te ontwikkelen en om de maatschappelijke uitdagingen nog beter van antwoord te dienen. Het is al eerder gezegd dat hogescholen daarbij breed in de maatschappij naar die talenten gaan peilen waardoor de participatiegraad in Vlaanderen hoog is en de democratisering van het hoger onderwijs ver is doorgedrongen. Daarbij worden grote inspanningen gedaan om de talenten die ongetwijfeld bij alle kansengroepen aanwezig zijn evengoed groeikansen te bieden. Bovendien kunnen de hogescholen door de grote diversiteit van hun opleidingsaanbod (van techniek naar kunsten, van marketing naar gezondheidszorg) ook een groot pallet aan talenten laten openbloeien.

De evolutie naar grotere gehelen, zij het via fusie of via intense samenwerking, helpt dit vooruit. De hogescholen vergroten hun bestuurlijk vermogen en de mogelijkheid om de evoluties beter op te volgen. Daarenboven kunnen ze zo profiteren van de schaalvoordelen en de schaarse middelen gebruiken voor de kernopdrachten. Toch behouden de hogescholen door hun multi-campus organisatie hun typische sterktes zoals de laagdrempeligheid en de nabijheid. Hierdoor kunnen ze niet alleen hun democratiserende rol blijven spelen, maar ook hun verankering in het regionale sociale en economische netwerk versterken. Het is door deze wisselwerking dat de hogescholen kunnen zorgen voor snelle tewerkstelling van hun afgestudeerden. Het is door deze samenwerking dat de onderzoeks- en innovatiekracht van hogescholen voor de ontwikkeling van de regionale economie kan worden ingezet.

Organisaties in een dergelijke evolutie werken natuurlijk ook aan hun visie op en missie voor de toekomst. Ze zetten daarbij hun engagementen en doelstellingen voor de volgende jaren uit. Ik ben ervan overtuigd dat de hogescholen daarin voldoende eigen profilering leggen zodat de talenten van morgen hun keuzes in een divers landschap kunnen maken.

Marc Vandewalle
secretaris-generaal 

Academische opening Thomas More

maandag 16 september
10.30 uur

KU Leuven Thomas More, Campus Carolus, Korte Nieuwstraat 33, 2000 Antwerpen

sprekers: Duco Sickinghe en minister Koen Geens

Academische opening Arteveldehogeschool

dinsdag 17 september
16.00 uur - 19.00 uur

Kantienberg, Gent

www.arteveldehs.be

  

Academische opening
Hogeschool West-Vlaanderen

dinsdag 17 september
17.00 uur

Stadsschouwburg, Brugge

www.howest.be
Academische opening
Katholieke Hogeschool Vives

woensdag 18 september

10.45 uur: academische zitting
12.00 uur: receptie in de Kortrijkse Schouwburg

 

Programma: de associatie KU Leuven opent haar academiejaar samen met Vives.
 

Academische opening HUB-KAHO

maandag 23 september
19.30 uur

ICC (International Convention Center), Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent

Thema: 'Binair of complementair? De toegevoegde waarde van academisch en professioneel onderwijs samen'

Academische opening
Hogeschool Gent

woensdag 25 september
16.00 uur

Miryzaal, Hoogpoort 64, Gent

 

gastspreker: Jan Briers, gouverneur Oost-Vlaanderen

www.hogent.be
 

Officiële start bouwwerken nieuwe campus Katholieke Hogeschool Limburg

woensdag 25 september
19.30 uur

Gelegenheidslocatie: Ziekenhuis Oost-Limburg, campus Schiepse Bos, Genk

Thema: start bouwwerken Limburgse Zorgacademie (LIZA)

Spreker: minister Jo Vandeurzen

Academische opening Erasmushogeschool Brussel

donderdag 26 september
11.00 uur

Koninklijk Conservatorium Brussel/School of Arts 

 

Thema programma: 'Ode aan de Inspiratie', gebracht door Koninklijk Conservatorium Brussel/ School of Arts + Rits/School of Arts

Gastspreker: Myriam Stoffen, directrice vzw Zinneke

Aansluitend kan men vanaf 15.00 uur deelnemen aan Brussel Brost, het stadsfeest voor de Brusselse studenten.
 

Academische opening Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

donderdag 26 september 2013
10.30 uur


Stadsschouwburg, Theaterplein 1, 2000 Antwerpen.Academische opening Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

vrijdag 27 september
14.30

Cultuurcentrum Hasselt

  

Academische opening Hogere Zeevaartschool

woensdag 2 oktober
16.00 uurKalender

  • Woensdag 18 september 2013: Vlor startdag "Duurzaam innoveren" in het Vlaams parlement. Inschrijven kan tot 11 september via de website van de Vlor.
  • Vrijdag 20 september 2013: ICOR-PXL-AUHL studiedag. De studiedag legt de focus op de volgende tweevoudige thematiek: de ochtendzitting zal handelen over ‘Kwaliteitszorg voor de academiserende opleidingen en de behoefte aan bruggen tussen de professionele en academiserende opleidingen’; de namiddagzitting wordt besteed aan het thema 'Samenwerking en onderlinge afstemming tussen de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven'.  Meer informatie over het programma: klik hier
  • Dinsdag 1 oktober 2013: Neth-ER seminar: Reflections on 'Opening up Education'. Meer info op de website van Neth-ER (Netherlands house for Education and Research).
  • Donderdag 7 november 2013: de Universities of Applied Sciences Network (UASnet) organiseert in samenwerking met de European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) een informatiesessie over Horizon 2020. Leden van de Europese Commissie en de stem van de Europese KMO-organisatie (UEAPME) nemen alvast deel. Hogescholen die nog geen vertegenwoordiger kenbaar maakten, kunnen zich wenden tot de VLHORA.
  • Donderdag 7 november 2013: In samenwerking met de leden van het Forum ADINSA organiseert Flanders Knowledge Area vzw een derde forum rond internationale competenties in het curriculum. Het forum is bedoeld voor beleidsmakers, opleidingscoördinatoren, curriculumverantwoordelijken en medewerkers van de dienst kwaliteitszorg. Het forum gaat door op donderdag 7 november 2013 van 9.30 uur tot 16.00 uur in het Consciencegebouw te Brussel. Uitnodigingen worden verstuurd in september.
  • Informatie over vorige fora vindt u op de website van Flanders Knowledge Area via de link: http://www.flandersknowledgearea.be/nl/fora/
  • Zondag 24 november 2013: De minister van Innovatie nodigt de hogescholen uit om deel te nemen aan de Dag van de Wetenschap. Vorig jaar lokte dit event 30.000 bezoekers. Een ideale gelegenheid om uw hogeschool met een interactief wetenschappelijk experiment in the picture te zetten. Inschrijven kan tot 15 september 2013 bij halinka@technopolis.be of op het nummer 015 34 20 20.
  • Maandag 2 december 2013: Studievoormiddag VLHORA - VLIR. Beroepsgeheim en discretieplicht in het hoger onderwijs, hoe omgaan met informatie verkregen in een student-relatie? Deze studievoormiddag staat open voor de hulpverleners van de sociale dienst voor studenten, de bemiddelingsdiensten, studiebegeleiders, ombudsdiensten, zorgcoaches, onderwijskundig personeel, administratief en technisch personeel, artsen en psychotherapeuten binnen het hoger onderwijs. Meer informatie volgt in de loop van september.
  • Maandag 10 februari 2014: VLHORA-congres in het Vlaams Parlement. U hoort er later meer over, maar hou de datum nu al maar vrij in uw agenda!


U heeft ook een bericht?

Uw instelling organiseert een studiedag, congres, ... dat interessant en toegankelijk is voor het hoger onderwijs? Uw aankondiging kan worden opgenomen in de VLHORA-nieuwsbrief. Voor praktische informatie; contacteer myriam.slock@vlhora.be.


Volg ons via:
Contact: Ravensteingalerij 27 bus 3 - 1e verd.    B-1000 Brussel    |    tel. +32(0)2 211 41 95     |    E-mail