VLHORA – VLIR studievoormiddag 2 december 2013

Persbericht 29 november 2013

Hoe om te gaan met informatie verkregen in een student-relatie? Wat mag, moet, of mag zeker niet gezegd worden ...

Een samenvatting van de belangrijkste principes over beroepsgeheim, discretieplicht, schuldig verzuim en aspecten van de privacywetgeving in het Hoger Onderwijs.

Mag een hulpverlener van de studentenvoorzieningen een anonieme casus bespreken met een diensthoofd die niet gebonden is aan het beroepsgeheim?

De ouders van een student bellen naar de school en vragen meer informatie over aanwezigheid en gedrag van de student. Mag de informatie doorgegeven worden of niet?

Need to know versus nice to know: hoe om te gaan met informatie verkregen in een student-relatie?

Naar aanleiding van de integratie van de vzw's Studentenvoorzieningen in de hogescholen ontstond er nood aan meer duidelijkheid over de toepassing van het beroepsgeheim binnen de hoger onderwijsinstellingen. Er is afgesproken om dit thema verder te bespreken en uit te werken binnen een tijdelijke Werkgroep Beroepsgeheim/Discretieplicht van de VLIR/VLHORA[1].

Wie zich vragen stelt over het beroepsgeheim, discretieplicht en privacy doet dat vaak in verband met het al dan niet doorgeven van bepaalde informatie: wat mag of moet ik zeggen of mag ik helemaal niet spreken?

Samenwerking tussen personen of diensten vereist kennis over elkaars positie en ook afspraken over informatiedeling, zowel binnen de eigen onderwijsinstelling als in de samenwerking met externe diensten.

Zorgvuldig omgaan met gegevens van de student is van essentieel belang en draagt bij tot een veilige onderwijsomgeving voor de student.

Op de studievoormiddag worden een aantal algemene juridische inzichten geschetst in verband met beroepsgeheim, discretieplicht, schuldig verzuim en aspecten van de privacywetgeving en worden deze toegepast op het Hoger Onderwijs.

Er is ook een brochure gepubliceerd die op deze studievoormiddag beschikbaar wordt gesteld voor alle deelnemers en nadien kan bijbesteld worden door alle belanghebbenden binnen de hoger onderwijsinstellingen maar ook nuttig voor studenten en ouders.

Klik hier voor het programma.

Na de studievoormiddag is een broodjeslunch voorzien waarbinnen u de mogelijkheid krijgt om Ruth Stokx en Luc Faes te interviewen.

Voor meer informatie: Mathilde Joos (VLHORA) 0477 84 10 16 en Conny Devolder (VLIR) 02 211 10 08

[1] Samenstelling werkgroep: Dirk Broos (voorzitter), Kristie de Fauw, Nathalie Depoorter, Conny Devolder, Luc Faes, Sofie Giets, Christel Goovaerts, Mathilde Joos, Ingrid Schneider, Serge Simon, Ruth Stokx, Els Van den Driessche en Patrick Willems.


uitschrijven