Hogescholen in beweging
VLHORA-congres 10 februari 2014, Vlaams Parlement

Persbericht

Op 10 februari houdt de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) zijn congres in het Vlaams Parlement. Daar bekijkt VLHORA samen met de 270 deelnemers de belangrijke evoluties en uitdagingen voor het hoger onderwijs en de hogescholen in het bijzonder. Keynote sprekers uit Vlaanderen en daarbuiten geven inzicht in actuele thema's: internationaal hoger onderwijs, planlast, aansluiting bij de arbeidsmarkt, financiering, onderzoek, ... en gaan daarover in gesprek met het publiek.

"Het hoger onderwijs en de hogescholen in het bijzonder maken grote veranderingen mee. Flexibilisering, integratie van de meeste academische opleidingen in de universiteit, start van het hoger beroepsonderwijs van niveau 5, nieuwe leermiddelen en leeromgevingen, fusies en samenwerkingsverbanden, ... stellen dat we volop in beweging zijn is een understatement" stelt voorzitter Toon Martens.

"Maar ook zonder al het bovenstaande ligt het in de natuurlijke aard van de hogescholen om steeds in beweging te zijn en de regionale en internationale evoluties te capteren en in hun onderwijs, onderzoek en dienstverlening mee te nemen. Arbeidsmarktrelevantie en vragen van het werkveld zijn bij uitstek drijvende factoren voor de hogescholen, hun opleidingen, onderzoekscellen en dienstverleningscontracten.", voegt Marc Vandewalle, secretaris-generaal van de VLHORA eraan toe.

Op het congres geeft Unizo-topman Karel Van Eetvelt zijn visie op de rol van de hogescholen. In het bijzonder gaat hij in op de aansluiting op de arbeidsmarkt en op de samenwerking rond onderzoek. Van Eetvelt weet wat er leeft onder ondernemers en zelfstandigen en wat ze van jonge afgestudeerden/werknemers verwachten, bovendien hij neemt ook deel aan beleidsvorming en ziet maatschappelijke tendensen.

Henk Pijlman is voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool in Groningen. Onlangs publiceerde hij een uitgesproken visie op kwaliteit(szorg) en verantwoordelijkheid onder de titel 'terug naar het timmermansoog' (in Science Guide, augustus 2013). Als voorzitter van de Hanzehogeschool heeft hij ook een sterke visie op het praktijkgericht onderzoek aan de hogeschool gepromoot. Daarnaast reageerde hij eerder ook ongedwongen in discussies over instroomproblematiek en financiering.

Bologna-specialist Guy Haug is de internationale keynote over hogescholen in Europa. Hij was van nabij betrokken bij de opzet van de Bologna-principes en werkte zowel voor de Europese instellingen als in het hoger onderwijs zelf. Hij kent de systemen in verschillende Europese landen heel goed en heeft een uitgesproken visie op professioneel hoger onderwijs in Europa.

Hieraan gekoppeld presenteert Stefan Delplace, secretaris-generaal van Eurashe (de Europese koepelvereniging van hogescholen en professioneel gericht onderwijs) enkele markante resultaten over de situatie van en perceptie over hoger professioneel onderwijs in Europa (HAPHE-project, harmonising approaches to professional higher education in Europe).

Vijf workshops gaan in de namiddag dieper in op enkele thema's die de hogescholen bezig houden. Deze workshops behandelen meer specifieke thema's zoals het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, de verbreding van de instroom van hogescholen, de financiering van het hoger onderwijs en de onderwijskundige bewegingen in de hogescholen.

Tot slot presenteren we vele vragen en opmerkingen aan vertegenwoordigers van Vlaamse politieke partijen tijdens een afsluitend debat. Toon Martens: "We willen graag van hen horen hoe ze in een volgende legislatuur antwoorden kunnen bieden op de vele uitdagingen. Zo is er de blijvende vraag naar bijkomende financiering, maar we willen ook weten hoe de politici het onderzoek en de innovatiekracht van de hogescholen kunnen ondersteunen met het oog op economische en maatschappelijke valorisatie."

Deelnemers aan dit debat onder leiding van Bart Brinckman zijn Vera Celis (NV-A), Fientje Moerman (Ope VLD), Sabine Poleyn (CD&V), Elke Van den Brandt (Groen) en Inga verhaert (SP-A).

De persmap die aan het onthaal ter beschikking zal zijn, bevat naast het programma- en presentatieboekje ook een congresbrochure. Deze brochure geeft een kort overzicht van de activiteiten van de Vlaamse hogescholen en van de meerwaarde die ze creëren voor de studenten en de maatschappij. In de brochure geven de hogescholen ook aan wat er verwacht wordt om dit te kunnen blijven realiseren. Daarnaast zal u er ook een drieluik vinden met enkele kerngegevens over het onderzoek aan de hogescholen. Die onderzoeksopdracht van de hogescholen is belangrijk zowel voor de ontwikkeling van de studenten, de evolutie van de onderwijsinhoud en de innovatie in KMOs en not-for-profit.

Het volledige programma van het VLHORA-congres vindt u hierbij.


meer informatie:

Toon Martens (voorzitter VLHORA)
Marc Vandewalle (secretaris-generaal)

Praktische vragen over het congres:
Myriam Slock


uitschrijven