Eerste gezamenlijk memorandum van
Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Het hoger onderwijs vervult een steeds belangrijkere rol in onze complexe kennissamenleving. Voor het eerst komen alle universiteiten en hogescholen naar buiten met een gezamenlijk memorandum in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei. Ze willen op die manier tonen dat ze samen hun schouders willen zetten onder de uitdagingen die hen wachten, maar ook dat ze eensgezind duidelijke vragen stellen aan de toekomstige beleidsmakers.

De kernboodschap van dit memorandum is dat universiteiten en hogescholen willen blijven waarmaken wat van hen verwacht wordt indien ze kunnen rekenen op een correcte financiering en door de overheid ten volle als partners aanvaard worden.

Universiteiten en hogescholen hebben het afgelopen academiejaar 225 000 studenten begeleid, en dit in een context van stijgende internationale openheid en toenemende sociale diversiteit. De universiteiten en de hogescholen vragen een aan deze uitdagingen aangepastfinancieel kader met werkingstoelagen aangepast aan het groeiend studentenaantal, ondersteuning voor het volledige onderzoekscontinuüm in al zijn dimensies, en een inhaalbeweging voor het onderhoud van en investeringen in hun infrastructuur.

Het memorandum stelt tegelijk een nieuw klimaat van vertrouwen voor. De hogeronderwijsinstellingen zijn bereid verantwoording af te leggen over een globaal kader van vertrouwen en partnerschap dat in overleg gedefinieerd wordt..

De 5 rectoren, de 15 algemeen directeurs en de 5 associatievoorzitters richten deze boodschap met aandrang aan alle politieke actoren en in het bijzonder aan de onderhandelaars die zullen beraadslagen over de agenda van de aantredende regering.

Ze vragen meteen ook alle stakeholders van het hoger onderwijs om deze standpunten en vragen mee te ondersteunen.

Klik hier voor het memorandum.


uitschrijven