Persbericht

Johan Veeckman is nieuwe voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft op de bestuursvergadering van 17 december 2014 Johan Veeckman, algemeen directeur van de Arteveldehogeschool Gent, verkozen tot zijn nieuwe voorzitter.

Johan Veeckman volgt Toon Martens, algemeen directeur van de UC Leuven-Limburg op. De VLHORA is het overkoepelende orgaan van de 17 Vlaamse hogescholen, waaraan meer dan de helft van alle hoger onderwijs- studenten studeren. Johan Veeckman zal deze functie gedurende de komende twee jaar uitoefenen.

Johan Veeckman wil uit de sterktes van de hogescholen de prioriteiten distilleren voor de komende jaren. Johan Veeckman: “De professional van de 21e eeuw is flexibel ingesteld, creatief, innoverend en ondernemend en daar werken de hogescholen elke dag aan. Daarvoor creëren hogescholen een stimulerende leeromgeving en voeren ze in hun masteropleidingen in de kunsten en nautische wetenschappen academisch onderzoek uit en in de professionele bacheloropleidingen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in co-creatie met de KMO-sector en not for profitorganisaties”.

De nieuwe voorzitter wijst ook op het belang van de uitbouw van HBO5, onder meer in het kader van een correcte oriëntering naar en heroriëntering binnen het hoger onderwijs. Johan Veeckman: “Zo kunnen we de kandidaat-studenten toeleiden naar het juiste studieniveau en de juiste opleiding en gaat er geen talent verloren. Het uitwerken van een correcte financiering (zowel voor de uitbouw van de HBO5-opleidingen als voor de samenwerkingsverbanden), een transparante en op het hoger onderwijs afgestemde regelgeving en een volwaardig studentenstatuut voor de HBO5-studenten/cursisten zijn prioritair om het hoger beroepsonderwijs en zijn studenten alle kansen te geven“.

De nieuwe voorzitter vindt het organiseren van regelmatig overleg met de overheid een belangrijke taak voor de koepelorganisatie VLHORA. Hij verwijst daarbij naar de beleidsprioriteiten van de minister van Onderwijs op het vlak van oriëntering onder andere specifiek voor de lerarenopleiding. “De lerarenopleidingen aan de hogescholen leveren kwaliteitsvolle en gedreven leerkrachten af. We weten dat de instroom divers is maar op de kwaliteit van de uitstroom geven we geen duimbreed toe. Het is dan ook belangrijk om bij de instroom reeds duidelijk te maken welke verwachtingen de opleiding en het beroep stellen aan de kandidaat-studenten.” stelt Johan Veeckman.

Tot slot wijst de nieuwe voorzitter op de bijzonder precaire financiële situatie van de hogescholen die nog manifester wordt door de nieuwe besparingen waardoor het bedrag dat per hogeschoolstudent kan worden besteed de jongste jaren alleen maar is gedaald. Johan Veeckman: “Met een bedrag van iets meer dan 5.000 euro per student per jaar zijn we echt wel tot op de bodem van het haalbare gezakt. De huidige besparingen moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt om weer zuurstof te creëren voor de hogescholen en hun studenten waarvan er bij afstuderen drie op vier een knelpuntvacature invullen!”

De nieuwe Raad van Bestuur:

 • Johan Veeckman, Arteveldehogeschool - voorzitter
 • Luc Van de Velde, Erasmushogeschool Brussel – ondervoorzitter
 • Patrick Blondé, Hogere Zeevaartschool
 • Theo Creemers, UC Limburg Bert Hoogewijs, Hogeschool Gent
 • Dirk De Ceulaer, Odisee Lode De Geyter, Hogeschool West-Vlaanderen
 • Pascale De Groote, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Piet de Leersnyder, Katholieke Hogeschool VIVES Noord
 • Veerle Hendrickx, Karel de Grote-Hogeschool
 • Joris Hindryckx, Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
 • Ben Lambrechts, Hogeschool PXL
 • Toon Martens, UC Leuven en UC Leuven Comenius Lerarenopleiding
 •  Philippe Michiels, Thomas More Mechelen-Antwerpen
 • Marleen Verlinden, LUCA School of Arts
 • Machteld Verbruggen, Thomas More Kempen

Johan Veeckman(°1952), doctor in de wetenschappen, is reeds meer dan tien jaar bestuurslid van de VLHORA en voorzitter van de werkgroepen onderzoeksbeleid en lerarenopleiding van de VLHORA. Hij is sinds 2001 algemeen directeur van de Arteveldehogeschool en was eerder al voorzitter van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlor.uitschrijven