Nieuwsflash: Open Education: Digitale leeromgevingen en open lesmateriaal

bMOOC en Mooc Portfolio

Donderdag 10 maart vond de vierde en vijfde webinar plaats, beide georganiseerd door LUCA School of Arts. Intussen is stilaan een patroon ontstaan.

In de gekozen en besproken realisaties zijn docententeams blijkbaar afgestapt van klassieke opleidingsonderdelen en traditionele uitwerkingen van cursussen. Er lijkt bijzonder hard en goed te zijn nagedacht wat doelen van de cursussen zijn, welke leeractiviteiten en inhouden bijdragen om de doelen te realiseren, hoe er kan beoordeeld worden met hedendaagse tools. Op regelmatige basis passeerde het begrip ‘kwaliteit van leren en kwaliteit van de cursus’. Online leren vergt meer activiteit van de student, meer inventiviteit van de docent (meestal een team van docenten). De aan bod gekomen casussen zijn opnieuw ‘innovatieve en creatieve ontwerpen’ én op didactisch, én op onderwijstechnologisch vlak.

We overdrijven niet: de LUCA-docenten die beide webinars hebben ingeleid, waren zoals de vorige dagen, ‘begeesterende leer-krachten'. Uit de feedback van de deelnemers bleek eens te meer dat ze ‘goesting kregen’ om met hun opleiding aan de slag te gaan.

En ja…ook in deze webinars werden vragen gesteld die deskundig werden beantwoord naar de transfereerbaarheid, samenwerking tussen opleidingen en instellingen, multidisciplinariteit, leersstatistieken, hoe open is open…

Wat zeggen de deelnemers over de webinars?

  • Ik zag een andere manier om naar leeractiviteiten en het concept van een onderwijsleeractiviteit te kijken.
  • B staat voor een Beeldende Mooc, maar ook voor Building; da’s niet onbelangrijk.
  • Wat een knappe tool; dank voor de overzichtelijke uiteenzetting!

En VANDAAG om 12.00 uur gaan we kijken en luisteren wat ontwerpteams zijn, hoe zulke ontwerpteams samen en op een professionele manier aan de slag gaan om cursussen, materialen, clips… te gaan ontwikkelen.

Het verslag van deze Webinar mag je maandagmorgen verwachten.

Het VLHORA-Open Education Team


uitschrijven