Nieuwsflash: Open Education: Professionele ontwerpteams, teacher design teams, what's in a name?

Vorige vrijdag vond het zesde en laatste webinar plaats tijdens onze eerste Open Education week.

Vanuit UCLL werd het professionaliseringstraject 'Masterclass Professionele Ontwerpteams’ voorgesteld, bedoeld voor docenten en onderwijsondersteuners. De masterclass ondersteunt professioneel ontwerpteams bij het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs voor blended en/of multicampusonderwijs. Het traject wordt opdracht gestuurd en in blend aangeboden. Hierdoor ervaren de deelnemers deze onderwijsvormen zelf en is het traject tevens zelf een voorbeeld van blended leren.
Vorig academiejaar namen 17 teams van ± 3 personen deel en 10 teams bieden hun onderwijs inmiddels in blend aan.

Het tweede deel moesten we jammer genoeg afblazen wegens ziekte van de spreker. Aanwezigen stelden de vraag op welke wijze ze toegang kunnen krijgen tot het materiaal.

Ook voor dit seminarie waren de commentaren lovend.

De VLHORA overlegroep Open Education gaat de volgende maanden deze reeks analyseren wat kwaliteit van zowel inhoud als gehanteerde technologieën en deelname betreft. De groep gaat tevens nagaan op welke wijze we dit initiatieef met webinars kunnen continueren. Alle suggesties rond topics, aanpak, kwaliteit, frequentie, tijdstip.. daaromtrent zijn welkom via lore.soleme@vlhora.be.

De overleggroep Open éducation wil via deze weg de VLHORA bedanken voor het belang dat zij hecht aan deze thematiek van Open en Online learning, maar ook voor de materiële ondersteuning die ze kreeg tijdens de voorbije week. Vanzelfsprekend worden alle sprekers met hun onderwijstechnologen figuurlijk in de bloemetje gezet voor hun bijdragen die stuk voor stuk gesmaakt werden.

Deze week worden alle webinars ook gepubliceerd op de VLHORA website.

Het VLHORA-Open Education Team


uitschrijven