PERSBERICHT
28 april 2016

Huidige secretaris-generaal van de VLHORA, Marc Vandewalle wordt de nieuwe algemeen directeur van Hogeschool UCLL

De voorzitter en leden van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad hebben gisteren kennis genomen van de aanstelling van Marc Vandewalle door de algemene vergadering van UC Leuven-Limburg (UCLL) als algemeen directeur van UCLL. Hij volgt huidig algemeen directeur dr. Toon Martens op die met pensioen gaat. De precieze startdatum waarop hij de overstap zal maken, wordt nog overlegd.

Marc Vandewalle werd in 2009 aangesteld als secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad. Hij leidde de koepelorganisatie van de Vlaamse hogescholen in een transitie na de integratie van een groot deel van de academische opleidingen van de hogescholen in de universiteiten en na de oprichting van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). Hierdoor verhuisde ook de verantwoordelijkheid van de opleidingsvisitaties van VLHORA naar diezelfde VLUHR. Goede samenwerking tussen de leden, het belang van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en het streven naar meer financiële ondersteuning voor de maatschappelijke rol van de hogescholen waren de speerpunten in het beleid. In verband met dat laatste loopt overigens een actie #wantwijzijnhetwaard waarbij morgen ook een massa-les wordt gegeven op het Martelaarsplein in Brussel.

Marc Vandewalle: “Ik heb een goed gevoel bij het werk dat we bij VLHORA hebben kunnen realiseren, ook nu ik zie hoeveel steun onze actie voor 7000 euro per hogeschoolstudent krijgt. Maar ik kijk er ook erg naar uit om samen met alle medewerkers van hogeschool UCLL de ambitie waar te maken om talenten te ontwikkelen in het belang van de regio’s waarin deze hogeschool actief is. Ik hoop dat ik met mijn ervaring en inzichten daaraan kan bijdragen.”

Voorzitter Johan Veeckman: “Marc Vandewalle heeft met grote bekwaamheid en gedrevenheid de VLHORA operationeel geleid en was in diverse fora de belangenverdediger bij uitstek. Marc wordt nu algemeen directeur en blijft aan dezelfde VLHORA-tafel zitten, weliswaar in een andere functie. Met Toon Martens verdwijnt een grote naam maar Marc zal snel in zijn voetsporen treden.”

Contact: 02 211 41 95 – info@vlhora.be

Over VLHORA

De Vlaamse Hogescholenraad is het officieel overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse hogescholen. Het adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten omtrent het hogeschoolonderwijs, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijk dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Bovendien organiseert en stimuleert VLHORA ook het overleg tussen de instellingen aangaande alle materies die de hogescholen aanbelangen.
De VLHORA vertegenwoordigt 117.262 hogeschoolstudenten, 11.000 personeelsleden, 16 hogescholen, 68 professioneel bacheloropleidingen, 6 academische bacheloropleidingen, 10 masteropleidingen, 33 bachelor- na bacheloropleidingen en 4 master- na masteropleidingen en vele andere maatschappelijk relevante hogeschool-engagementen.

Over de actie wantwijzijnhetwaard

De voorbije 7 jaar steeg het aantal hogeschoolstudenten met maar liefst 33 %. Bovendien boden hogescholen extra kwaliteit en kregen ze nog meer opdrachten en verantwoordelijkheden. Maar tegelijk verminderden de middelen per student met 25 %. Het is niet langer leefbaar voor hogescholen en er is dringend nood aan meer middelen. Naast de actiewebsite www.wantwijzijnhetwaard.be waar een petitie kan ondertekend worden, wordt op vrijdag 29 april een eerste publieke actie gehouden: de massa-les over de ondermaatse financiering van de hogescholen. Afspraak om 13.30 uur op het Martelaarsplein in Brussel.


uitschrijven