PERSBERICHT
29 april 2016

Hogescholen voeren actie
#wantwijzijnhetwaard

117.2522 studenten studeren aan een hogeschool. De voorbije zeven jaar steeg dat aantal met maar liefst 33 %. Bovendien bieden hogescholen extra kwaliteit en krijgen ze nog meer opdrachten en verantwoordelijkheden. Maar tegelijk verminderen de middelen per student met 25 %. Deze situatie is niet langer houdbaar voor de hogescholen. Er is dringend nood aan meer middelen.
De Vlaamse hogescholen, de medewerkers en de studenten voeren daarom actie om de overheidsinvestering per student terug op 7.000 euro per student te brengen. Onder de slogan #wantwijzijnhetwaard lanceerden ze al een webstek en een petitieactie die op vandaag meer dan 15.000 handtekeningen verzamelde.
Maar er is meer. Om hun vragen kracht bij te zetten plannen ze nog verdere actie.

Rekent u even mee. In zeven jaar tijd steeg het aantal hogeschoolstudenten van 85.000 naar 115.000, de financiering volgde niet. De overheid trekt per hogeschoolstudent gemiddeld nog amper 5.078 euro uit. Dat is één vijfde minder dan zeven jaar geleden, de verhoging van het inschrijvingsgeld meegerekend.

Ja, iedereen moet besparen. Dat is waar. De hogescholen doen dat ook. Zij besparen op alles en nog wat. En tot dusver slaagden zij er zelfs in hun kwaliteit te handhaven. Maar toch. Lang redden ze dat niet meer. De kwaliteit van de opleidingen en de innovatie staat onder druk, de veerkracht van docenten en medewerkers ook. Het hogeschoolonderwijs in Vlaanderen dreigt haar koppositie in Europa te verliezen. Zo kan het niet langer.

Het moet nu duidelijk worden wat deze samenleving echt over heeft voor de goede opleidingen in de hogescholen. Want de hogeschoolopleidingen zijn uiteindelijk een pijler van onze welvaart.

Elk jaar leveren de hogescholen duizenden breed gevormde professionals af die onmiddellijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, die doorgaans binnen de drie maanden werk vinden, vaak in knelpuntberoepen: verpleegkundigen, leraars, onderwijzers, sociaal werkers, technologen, ICT-er’s, werfleiders, office managers, … Talenten die bereid en capabel zijn zich een carrière lang te blijven bijscholen om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen. Bovendien spelen de hogescholen een sleutelrol in de democratisering van het onderwijs. Ze zijn laagdrempelig, zetten zich al jaren in voor ondernemerschap, innovatie en internationalisering.

Wat is dat waard? Een structurele financiering van de hogescholen tot op het niveau van 2009 dringt zich op. Minstens tot op het niveau van 2009. Toen trok de Vlaamse Regering nog 7.000 euro per voltijdse student uit. Daarvoor is er 160 miljoen nodig. Het is waar, dat is niet weinig, maar het is een peulschil in vergelijking met wat het opbrengen zal. Voor ons, voor hen, voor u. Voor ons allemaal. Voor de toekomst van Vlaanderen. Want de hogeschoolstudenten zijn het waard.

De hogescholen voeren daarom actie. Ze lanceerden de webstek www.wantwezijnhetwaard.be, de #wantwijzijnhetwaard en roepen via deze weg ook op de petitie voor meer middelen op onze webstek te ondertekenen. Op die manier willen we de Vlaamse Regering vragen om meer middelen vrij te maken om de hogeschoolenveloppe te verhogen.

De Vlaamse hogescholen en hun studenten nodigen de Vlaamse regering op 29 april uit op een ‘openbare’ les over hun benarde financiering. De ondermaatse financiering leidt tot verhoogde werkdruk bij de personeelsleden en begint stilaan de kwaliteit van het onderwijs onder druk te zetten.

De hogescholen trekken daarvoor met meer dan 2.000 studenten en docenten naar het Martelaarsplein in Brussel. De les wordt gegeven door studente Jitske Durinck, hogeschool docent en financieel expert Pascal Paepen en algemeen directeur Joris Hindryckx en gaat via ‘live-streaming’ naar de meer dan 117.000 studenten en 11.000 medewerkers in alle hogescholen in Vlaanderen.

Op alle campussen zijn er op 29 april acties rond #wantwijzijnhetwaard.

Heeft de Vlaamse regering de lesinhoud begrepen, doet ze er iets aan, of krijgt ze een ‘buis’?

We nodigen de pers graag uit om hierbij aanwezig te zijn en over de achterliggende problematiek te berichten. In bijlage gaat de position paper met extra uitleg en bijhorende fiches.

voorzitter VLHORA Johan Veeckman:
"De afgestudeerden van de hogescholen spelen een heel belangrijke maatschappelijke rol. Elke geïnvesteerde euro in de hogeschoolopleidingen is dan ook meer dan verantwoord. Vandaar dat we samen met studenten en medewerkers de Vlaamse Regering oproepen om opnieuw voldoende middelen (7.000 euro per student/jaar) te investeren in de hogeschoolopleidingen zodat de hogescholen op een kwaliteitsvolle wijze hun opdrachten kunnen realiseren..”

secretaris-generaal VLHORA Marc Vandewalle:
“Studenten en medewerkers zijn vragende partij om onze eisen meer naar buiten te brengen, vandaar ook het succes van de petitie op www.wantwijzijnhetwaard.be. Het gaat natuurlijk om technologen, leraren, verpleegkundigen, opvoeders, informatici, fiscalisten, creatieve krachten, … voor de toekomst en het gevoel dat het zo niet verder kan is heel urgent.”

student Thomas More Kempen Leila Willems:
"Door het tekort aan financiële middelen wordt er gezegd dat we minder begeleiding zullen krijgen, en dat we meer aan zelfstudie moeten doen. Dit terwijl de lessen al zeer gehaast zijn en we vaak nog vragen hebben."

student Hogeschool West-Vlaanderen Jessy Vandoorn:
"Wij merken nu al dat het niet vijf voor maar vijf na twaalf is."

student Thomas More Mechelen-Antwerpen Eness Ichiche:
"We kunnen allemaal de cijfers zien en zien dat we niet langer kunnen wachten om deze problemen op te lossen."

opleidingsdirecteur Bachelor in het sociaal werk, Arteveldehogeschool Mark Pâquet
“Deze actie komt niets te vroeg. Ook binnen de opleiding leeft het gebrek aan middelen heel sterk. Docenten halen alles uit de kast om studenten kwalitatief onderwijs te blijven bieden. Maar de druk wordt stilaan onhoudbaar, dat merk ik elke dag.”


contact: Marc Vandewalle, secretaris-generaal 02 211 41 95 - marc.vandewalle@vlhora.be

wantwijzijnhetwaard.be  -  facebook.com/wantwijzijnhetwaard  -  twitter.com/wijzijnhetwaard


uitschrijven