Persbericht: Eric Vermeylen wordt nieuwe secretaris-generaal van de Vlaamse Hogescholenraad

De raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft Eric Vermeylen aangesteld als nieuwe secretaris-generaal. Eric Vermeylen is burgerlijk ingenieur en was meer dan 15 jaar directeur van het kenniscentrum van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, waar hij onder andere in de kijker liep met zijn gedegen dossierkennis en zijn proactieve beleidsvoorstellen voor een welvarend Vlaanderen.

Met Eric Vermeylen kiest de Vlaamse Hogescholenraad na een grondige selectieprocedure voor een secretaris-generaal met ervaring en met passie voor het samenspel tussen hogescholen, overheid en het werkveld van het ondernemingsleven en de social-profitsector. Hij kan daarbij voortbouwen op de dynamiek van VLHORA om beleidskaders mee vorm te geven zodat hogescholen in een context kunnen werken die hen stimuleert hun werkvelden en beroepen permanent te innoveren. ‘Die dynamiek koppelen aan een grotere impact van de VLHORA wordt de komende jaren de belangrijkste uitdaging’, zegt VLHORA-voorzitter Johan Veeckman. ‘Zijn bestuurservaring, proactief en oplossingsgericht denken en handelen en zijn ervaring in stakeholdersmanagement en beleidsbeïnvloeding hebben onze keuze voor Eric Vermeylen sterk beïnvloed.’

Over de uitdaging voor de VLHORA zegt Vermeylen: ‘Onze omgeving wordt gekenmerkt door een versnelling in kennisontwikkeling, disruptieve technologieën, nieuwe samenwerkingsvormen in de social-profitsector en de ondernemingen en andere maatschappelijke uitdagingen zoals diversiteit, duurzaamheid, … Ik ben er immers van overtuigd dat hogescholen in deze omgeving dé hefbomen zijn voor de toekomst van elk talent in onze regio. Ze moeten hiervoor correct gefinancierd worden, want ze zijn het waard.’

Eric Vermeylen was meer dan 15 jaar directeur van het kenniscentrum van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen. Zijn passie voor het samenspel tussen hoger onderwijs & onderzoek, overheid en het werkveld - de zogenaamde triple helix - kenmerkt zijn loopbaan. Zijn maatschappelijke gedrevenheid om te kunnen bijdragen tot meer welvaart en welzijn in onze regio is de motor van zijn werkkracht.

Eric Vermeylen volgt op 1 september Marc Vandewalle als secretaris-generaal op, die op 1 augustus 2016 algemeen directeur wordt van de hogeschool UC Leuven Limburg.

Over VLHORA
De Vlaamse Hogescholenraad is het officieel overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse hogescholen. Het adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten omtrent het hogeschoolonderwijs, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijk dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Bovendien organiseert en stimuleert de VLHORA ook het overleg tussen de instellingen aangaande alle materies die de hogescholen aanbelangen. De VLHORA vertegenwoordigt 117.262 hogeschoolstudenten, 11.000 personeelsleden, 16 hogescholen, 68 professioneel bacheloropleidingen, 6 academische bacheloropleidingen, 10 masteropleidingen, 33 bachelor- na bacheloropleidingen en 4 master- na masteropleidingen en vele andere maatschappelijk relevante hogeschool-engagementen.uitschrijven