Persbericht
6 juli 2016

Nieuw kinderbijslagsysteem extra nadelig voor gezinnen met studerende kinderen

Volgens een studie van Universiteit Antwerpen zal het op til staande nieuwe systeem inzake kinderbijslag vooral nadelig zijn voor gezinnen uit de middenklasse met drie of vier kinderen. Na de recente verhoging van het inschrijvingsgeld betekent dit nieuwe kinderbijslagsysteem een nieuwe opdoffer voor gezinnen met studerende kinderen. VLHORA, de Vlaamse Hogescholenraad, wijst op een aantal knelpunten betreffende de regelgeving van de kinderbijslag en vraagt dat de Vlaamse overheid werk maakt van een oplossing. De VLHORA heeft in samenwerking met de VLIR een knelpuntennota klaar rond het nieuwe systeem inzake kinderbijslag.

Uit een studie van het Centrum Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen blijkt dat zestig procent van de gezinnen met twee kinderen en meer dan zeventig procent van de grotere gezinnen nadeel zal ondervinden van het nieuwe Vlaamse systeem inzake kinderbijslag. Voor een gezin met drie kinderen zou het gaan om een verlies van 973 euro, een gezin met vier kinderen krijgt gemiddeld 1.565 euro minder, maar in bepaalde gevallen kan dit oplopen tot om en bij de 2.500 euro.

Dit kan een nieuwe opdoffer betekenen voor gezinnen met studerende kinderen. “Na de vrij recente verhoging van het inschrijvingsgeld verliezen gezinnen met studerende kinderen opnieuw aan koopkracht.”, zo stelt Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest en voorzitter van de werkgroep sociaal beleid binnen VLHORA.

Om haar bezorgdheden te uiten ten aanzien van bevoegd minister Jo Vandeurzen, heeft de werkgroep sociaal beleid van VLHORA in samenwerking met de VLIR een knelpuntennota klaar.

“Alle studentenvoorzieningen van de instellingen hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap signaleren enkele knelpunten betreffende de regelgeving op de kinderbijslag en vragen dat de Vlaamse overheid werk maakt van een oplossing voor deze knelpunten”, aldus De Geyter. “Het gaat onder meer om het verliezen van kinderbijslag voor studenten die ziek worden en daardoor slechts een beperkt studieprogramma kunnen opnemen. Of om een onmiddellijk verlies van kinderbijslag zonder voorafgaande verwittiging als de student meer dan 240 uren studentenjob verricht per kwartaal.”

VLHORA hoopt dat er, naast de ondermaatse financering van het hoger onderwijs, een oplossing kan komen voor die knelpunten die heel wat studenten kunnen treffen. “We gaan volop in dialoog met de minister om deze anomalieën weg te werken.” aldus Lode De Geyter.

Tenslotte bereidt de Vlor ook een advies voor rond de integratie van studietoelagen in het nieuwe kinderbijslagsysteem.

Contact:

Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 09 234 91 11
Lode De Geyter, algemeen directeur Howest


uitschrijven