Hogescholen, hefbomen naar de toekomst

#wantwijzijnhetwaard

Beste lezer

De zomerperiode loopt ten einde. De hogescholen openen deze maand het nieuwe academiejaar. Ze zullen de toekomst opnieuw vol vertrouwen mee vormgeven. Want ze dragen bij tot het succes van vele jongeren en volwassenen, van vele ondernemingen, van vele social-profitorganisaties, vele scholen en overheden.

De omgeving van deze werkvelden wordt gekenmerkt door een versnelling in kennisontwikkeling, door radicale technologische evoluties, globalisering, nieuwe werkvormen en andere maatschappelijke uitdagingen zoals diversiteit, duurzaamheid en vergrijzing. De hogescholen hebben de belangrijke opdracht om hun onderwijsaanbod voortdurend af te stemmen op deze evoluties in het werkveld. Ze hebben de belangrijke opdracht om het werkveld en het beroep mee te innoveren en te internationaliseren. Ze willen lerenden kunnen blijven opleiden in onder andere STEM- en knelpuntopleidingen. Ze willen de springplank bij uitstek blijven zijn voor steeds meer jongeren uit kansengroepen. Hogescholen willen hun succesverhaal blijven schrijven.

Ik ben ervan overtuigd dat hogescholen in deze veranderende omgeving dé hefbomen kunnen blijven voor de toekomst van elk talent in onze regio. Maar koken kost geld. Hogescholen moeten voor hun opdracht correct gefinancierd worden, want ze zijn het waard.

“De Vlaamse regering moet investeren in onderwijs” las ik in een open brief (van 30 augustus 2016) van Voka aan de regeringen. Ondernemingen in Vlaanderen zijn partners voor onze oproep naar meer investeringen in het onderwijs. Dat is alvast hoopvol.

In het belang van de toekomst zijn we verplicht om te blijven herhalen dat de huidige onderfinanciering van de hogescholen en hun studenten onze succesformule op de helling zet. U keek er hopelijk niet naast de afgelopen maanden. De hogescholen voerden actie voor een betere financiering. Betere financiering wil in deze zeggen dat we de financiering terug op een aanvaardbaar niveau willen krijgen. Volgens ons ligt dat bedrag iets boven de 7.000 euro per voltijdse student. Een significant groeipad voor de financiering van zowel de onderwijsopdrachten als het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en het onderzoek in de kunsten dringt zich op om de hefboom voor de toekomst die we willen zijn, echt op volle kracht te gebruiken.

Vindt u dat ook? De actie loopt nog een hele poos door. Surf naar www.wantwijzijnhetwaard.be, onderteken de petitie, twitter er over #wantwijzijnhetwaard en post acties of foto’s. Op die manier geeft u onze hogescholen de nodige steun om de grote uitdagingen aan te gaan: meer democratisering, meer ondernemerschap, meer innovatie en meer internationalisering.

Van waarde voor de toekomst van de Vlaamse economie en samenleving. Met volle overtuiging wil ik hieraan meewerken.


Eric Vermeylen
secretaris-generaal


Academische opening Katholieke Hogeschool VIVES Noord en Zuid

woensdag 14 september 2016
10.30 uur
Stadshallen Brugge (Belfort), Markt 7

Competent voor de 21ste eeuw

Joris Hindryckx, Wouter Torfs, Ties van Lambalgen, Geert Vandecasteele en Herman VanlerbergheAcademische opening Hogeschool West-Vlaanderen

maandag 19 september 2016
16.30 uur
Kortrijkse Stadsschouwburg

De hogeschool als ondernemende activiteit.

Lode De Geyter, Vincent Van Quickenborne, Bart Tommelein, Asha Vanderbauwhede en Jan DurnezAcademische opening Odisee

maandag 19 september 2016
19.30 uur
Campus Brussel, Stormstraat 6

Mensen maken het verschil - de kracht van mensen in beeld gebracht.Academische opening UC Leuven-Limburg

maandag 19 september 2016
11.00 uur
Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee

Opening nieuwe campus

Toon Martens, Jan Schrijnemakers, Marc Vandewalle, Mohammed Ridouani, André Oosterlinck
Academische opening Arteveldehogeschool

dinsdag 20 september 2016
16.00 uur
Campus Kantienberg - aula 3, Voetweg 66, 9000 Gent

Johan Veeckman, Lesley Vanleke, Tony Van ParijsAcademische opening Hogeschool Gent

woensdag 28 september 2016
16.00 uur
concertzaal Miry, Biezekapelstraat, 9000 Gent

Paul Van Cauwenberge, Bart Feys, Chris De Hollander, Bert HoogewijsAcademische opening Hogeschool PXL

woensdag 28 september
14.30 uur
Cultuurcentrum Hasselt

samen met Associatie Universeit-Hogescholen Limburg en Universiteit Hasselt

Ben Lambrechts, gastspreker, Luc De SchepperAcademische opening Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Karel de Grote-Hogeschool en Hogere Zeevaartschool

donderdag 29 september 2016
10.30 uur
Blauwe Zaal van deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

samen met de Associatie Universeit & Hogescholen Antwerpen en de Universiteit Antwerpen

Bart De Wever, Alain Verschoren, Patrick Blondé, Herman Van Goethem, Robert VoorhammeAcademische opening Erasmushogeschool Brussel

donderdag 29 september 2016
11.00 uur
Kaaitheater, Sainctelettesquare 20 - 1000 Brussel

V.I.P.
VERY IMPORTANT PROBLEMAcademische opening LUCA School of Arts

zaterdag 15 oktober 2016
15.00 uur
Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel

LUX, LUCA Showcase 2016
11 > 15.10.2016, Beursschouwburg & De Markten BrusselKalender

  • Jaarlijks VLHORA-congres: hou alvast vrijdag 10 februari 2017 vrij in uw agenda!
  • 2e Open Education Week: 27-31 maart 2017

uitschrijven