Persbericht
19 september 2016

Net geen 120.000 studenten starten deze week het nieuwe academiejaar aan de Vlaamse hogescholen.

Net geen 120.000 studenten starten deze week het nieuwe academiejaar aan de Vlaamse hogescholen. Hogescholen zijn hefbomen voor de toekomst. Maar hogescholen worden te weinig betoelaagd. Onderteken onze petitie: http://wantwijzijnhetwaard.be om de toekomst van de hogescholen in Vlaanderen te vrijwaren.

Vandaag begint het academiejaar voor de Vlaamse hogeschoolstudenten. Eerste ruwe ramingen (op basis van een steekproef) wijzen opnieuw op een stijging van het aantal inschrijvingen in de Vlaamse hogescholen met enkele kleine procenten (2 à 3 %). De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) is daar blij mee. Hun relatie met het werkveld is immers uniek. Hogescholen zijn hefbomen voor de toekomst van onze jongeren. De financiering per student daalt wanneer het aantal inschrijvingen toeneemt. Hierdoor staat op termijn de toekomst van deze studenten, de toekomst van de hogescholen en hun medewerkers, de toekomst van de kwaliteit van hun opleidingen sterk onder druk. Teken daarom onze petitie: http://wantwijzijnhetwaard.be.

De omgeving van het werkveld wordt gekenmerkt door een versnelling in kennisontwikkeling, door radicale technologische evoluties, globalisering, digitalisering, nieuwe werkvormen en andere maatschappelijke uitdagingen zoals diversiteit, duurzaamheid en vergrijzing. De hogescholen hebben de belangrijke opdracht om hun onderwijsaanbod voortdurend af te stemmen op deze evoluties. Ze dragen bij tot het innoveren internationaliseren van het werkveld en het beroep. Ze willen lerenden blijvend opleiden onder andere in STEM- en knelpuntopleidingen. Ze willen de springplank bij uitstek blijven voor steeds meer jongeren uit kansengroepen. Hogescholen willen hun succesverhaal blijven schrijven.

Maar koken kost geld. Het recente rapport Education at a Glance van de OESO geeft ons gelijk: de hogescholen krijgen te weinig geld en andere onderwijsniveau’s te veel. Hogescholen moeten voor hun opdracht correct gefinancierd worden, want hun studenten en medewerkers zijn het waard.

In het belang van de toekomst zijn we verplicht om te blijven herhalen dat de huidige onderfinanciering van de hogescholen en hun studenten ons succesverhaal op de helling zet. Betere financiering wil zeggen dat we de financiering terug op een aanvaardbaar niveau willen krijgen. Volgens VLHORA ligt dat bedrag iets boven de 7.000 euro per voltijdse student. Een significant groeipad voor de financiering van zowel de onderwijsopdrachten als het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en het onderzoek in de kunsten dringt zich op om de hefboom voor de toekomst die we willen zijn, echt op volle kracht te gebruiken.

Vindt u dat ook? De actie http://wantwijzijnhetwaard.be loopt nog een hele poos door. Onderteken de petitie, twitter er over #wantwijzijnhetwaard en post foto’s van de acties. Op die manier geeft u onze hogescholen de nodige steun om de grote uitdagingen aan te gaan: meer democratisering, meer ondernemerschap, meer innovatie en meer internationalisering. En dus meer toekomst voor onze jongeren en medewerkers.


uitschrijven