persbericht
14 oktober 2016

Instaptoets Lerarenopleiding voor het eerst georganiseerd en met succes afgenomen

Dit academiejaar is voor het eerst de instaptoets lerarenopleiding succesvol afgenomen. Ongeveer 6.000 studenten hebben inmiddels deelgenomen. Ze zijn overtuigd van het nut van deze instaptoets omwille van het inzicht dat ze verwerven in hun startcompetenties. De test maakt deel uit van een gans begeleidingstraject op maat tijdens de lerarenopleiding.

Aan de start van dit academiejaar zijn voor het eerst de instaptoetsen lerarenopleiding afgenomen bij de eerstejaarsstudenten aan de hogescholen in Vlaanderen. De instaptoets heeft als doel bepaalde startcompetenties en de motivatie te screenen voor de lerarenopleiding. In totaal hebben ongeveer 6.000 studenten uit de lerarenopleidingen deelgenomen.

Het doel van deze niet-bindende instaptoets is de instroom in de lerarenopleiding te versterken. Johan Veeckman, voorzitter van Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA): ‘De studenten krijgen met de instaptoets een indicatie of ze vaardig genoeg zijn in bepaalde startcompetenties. Taalvaardigheid, leercompetenties en motivatie vormen de kern van de test. Deze instaptoets is een start van het begeleidingstraject tijdens de opleiding.’

VLHORA heeft in opdracht van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in samenwerking met de lerarenopleidingen van de hogescholen de instaptoets ontwikkeld. Minister Hilde Crevits: ‘Jongeren met ambitie én kunde moeten opnieuw met overtuiging kiezen voor het beroep van leraar. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke, verplichte en niet-bindende instaptoets zal hen helpen om een gerichtere keuze te maken. Zo zullen jongeren met overtuiging starten aan de opleiding om leraar te worden.’

De digitale instaptoets bestaat voor de lerarenopleidingen kleuter- en secundair onderwijs uit een test Nederlands en een motivatie- en studievaardighedentest. Er wordt op de eerste plaats ingezet op talige competenties, omdat die in alle lerarenopleidingen van groot belang zijn. Voor de lerarenopleiding lager onderwijs worden deze tests aangevuld met Frans en wiskunde.

De studenten zijn alvast zelf ook overtuigd van het nut van de instaptoets. Meer dan 80% van de bevraagde studenten vindt de instaptoets zinvol. Het merendeel is van plan daadwerkelijk zelfstandig of in de les aan de slag te gaan met de resultaten verkregen uit de instaptoets.

De resultaten van de instaptoets worden nu verder geëvalueerd en zal volgend academiejaar verplicht maar niet-bindend worden afgenomen voordat een student in de bachelor lerarenopleiding aan de hogescholen zal kunnen inschrijven. Op die manier hopen Vlaams minister van Onderwijs minister Hilde Crevits en VLHORA dat de hogescholen in de lerarenopleidingen gemotiveerde en geschikte kandidaten zullen aantrekken en vooral sterke leraren zullen afleveren.


uitschrijven