Persbericht
14 oktober 2016

2% meer studenten aan de hogescholen:
een keuze voor toekomstmogelijkheden

122.623 studenten kiezen in academiejaar 2016-2017 voor hogescholen, wat 2,06% of 2.477 studenten meer is dan vorig academiejaar. Ze maken een duidelijke keuze voor hun toekomstmogelijkheden. Meer dan 95% van de afgestudeerde professionele bachelors heeft binnen het jaar werk. 25% van de huidige studenten volgt een STEM-opleiding en 81% volgt een opleiding voor een knelpuntberoep. Maar kwaliteit heeft ook een prijs. De financiering per voltijdse student stijgt in 2017 naar 6.073,38 euro dankzij een positieve klik, maar dit is nog beduidend minder dan de VLHORA-eis van 7.000 euro. Hogescholen en hun studenten zijn het waard.

Studenten blijven kiezen voor de hogescholen. Alle hogescholen samen kennen een stijging met 2,06%. Ze tellen 2.477 studenten meer dan vorig academiejaar. In totaal waren er op 1 oktober 122.623 studenten aan de opleidingen van de hogescholen ingeschreven.

Johan Veeckman, voorzitter VLHORA: “Jongeren kiezen duidelijk voor tewerkstelling en toekomstmogelijkheden. De afgestudeerden van hogeschoolopleidingen vinden gemakkelijk hun weg naar de arbeidsmarkt. Over de jaren heen scoren de hogeschoolopleidingen het sterkst in de schoolverlaterstudie van de VDAB. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 25% van de studenten een STEM-opleiding en 81% van de studenten een opleiding voor een knelpuntberoep volgt.”

De afgelopen vijf jaar is de stijging van het aantal studenten het grootst in het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie. Ze stijgen met 26%. Het studiegebied Gezondheidszorg (met onder meer verpleegkunde) volgt met een stijging van 25%. Derde in de rij is het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde met een stijging van 20%.

Ten opzichte van vorig academiejaar stijgt Industriële Wetenschappen en Technologie met 3,02%, Gezondheidszorg met 4,54% en Handelswetenschappen en Bedrijfskunde met 4,67%. Opleidingen die sterk in de lift zitten zijn audiovisuele technieken (8,03%), biomedische laboratoriumtechnologie (4,33%), chemie (5,52%), elektronica-ICT (6,73%), grafische en digitale media (13,59%), orthopedagogie (4,14%), pedagogie van het kind (6,01%), sport en bewegen (23,57%), toegepaste informatica (6,95%), toegepaste psychologie (13,33%), vastgoed (14,44%) en voedings-en dieetkunde (36,43%).

Het studiegebied Onderwijs daalt de afgelopen vijf jaar met 15%. Dit studiegebied daalt met 5,42% ten opzichte van vorig academiejaar. De drie lerarenopleidingen dalen: kleuteronderwijs met 6,88%, lager onderwijs met 5,07% en secundair onderwijs met 4,92%. Opvallend is dat het aantal generatiestudenten in de opleidingen Onderwijs slechts met 2,56% afneemt. Het aantal generatiestudenten in het lager onderwijs kent een status quo.

Eric Vermeylen, secretaris-generaal VLHORA: “De hogescholen blijven hier oproepen om in te zetten en te investeren in de sterktes van de lerarenopleidingen om de toekomstige vraag kwalitatief maar ook kwantitatief te kunnen voldoen. In het begin van dit academiejaar heeft Minister Hilde Crevits de verplichte, maar niet bindende instaptoets voor lerarenopleiding ingevoerd. De afname ervan wordt mee ondersteund door VLHORA en was een succes.”

Kwaliteit heeft ook een prijs. De financiering per voltijdse student per jaar stijgt van 5.911,31 euro vorig academiejaar naar 6.073,38 euro dit academiejaar. Dit betekent een stijging met 162,07 euro of 2,74%. Johan Veeckman, voorzitter VLHORA: “Dit is een positieve wending, maar nog lang onvoldoende ten opzichte van de VLHORA-eis van 7.000 euro. VLHORA blijft hiervoor strijden omdat hogescholen, hun medewerkers en vooral hun studenten het waard zijn. Ze hebben immers een unieke relatie met het werkveld.”


uitschrijven