Persbericht: Pascale De Groote is nieuwe voorzitter Vlaamse Hogescholenraad

De raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft op 13 december 2016 mevrouw Pascale De Groote, algemeen directeur van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, tot zijn nieuwe voorzitter verkozen. Haar ambitie is om de hogescholen te verstevigen in hun rol om professionals te vormen die zelf mee de toekomst richting kunnen geven.

Pascale De Groote volgt Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool, op en wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van VLHORA. Ze wil de sterktes van de hogescholen verstevigen. De samenleving ondergaat een enorme transitie van technologische, economische en sociaal-maatschappelijke aard. Pascale De Groote: “De maatschappelijke veranderingen hebben een enorme impact op de wijze waarop we nieuwe generaties opleiden. Dit vraagt sterk leiderschap van hogescholen in onderwijs, innovatie en internationalisering. Als hogescholen streven we ernaar de talenten van onze studenten maximaal te ontplooien en hun bijdrage aan de samenleving te optimaliseren.”

De nieuwe voorzitter wil in 2017 belangrijke actuele beleidsdossiers stevig blijven overleggen met de overheid en vooral tot goede oplossingen komen (een efficiënter en transparanter opleidingsaanbod, de uitbouw van HBO5 in de hogescholen, de hervorming van de lerarenopleiding, …). Pascale De Groote: “Ik ben ervan overtuigd dat we met creativiteit, daadkracht en wederzijds respect, samen met de overheid, de Vlaamse hogescholen in hun groei kunnen versterken ten voordele van de studenten en de samenleving.”

Tot slot wil de nieuwe voorzitter aandacht blijven vragen voor de VLHORA-eis om de financiering van de hogescholen te verhogen naar een niveau van minimaal 7.000 euro per voltijdse student. Pascale De Groote is algemeen directeur van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen sinds oktober 2013. Daarvoor was ze 12 jaar departementshoofd van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Van 2011 tot 2016 was ze ook voorzitter van de Association Européenne des Conservatoires. Daarnaast is zij lid van verschillende organisaties, actief in onderwijs, onderzoek en de culturele sector.


uitschrijven