PERSBERICHT
20 december 2016

Persbericht: Instaptoets lerarenopleiding biedt aankomende studenten inzicht in hun startcompetenties

Dit academiejaar heeft de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) de krachten gebundeld om alle aankomende studenten lerarenopleiding uniforme tests aan te bieden om hen inzicht te geven in hun startcompetenties.

Als onderdeel van het Vlaams regeerakkoord beoogt Vlaanderen een brede instaptoets voor studenten die de lerarenopleiding volgen. Het doel is de studenten een spiegel voor te houden zodat ze een beter inzicht krijgen in hun startcompetenties. Zo krijgen ze een zicht op wat de lerarenopleiding van hen verwacht. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ‘De digitale instaptoets is één van de maatregelen om gemotiveerde en sterke studenten in de lerarenopleiding te krijgen. De instaptoets helpt studenten die leraar willen worden om hun keuze kracht bij te zetten en inzicht te krijgen in bij te spijkeren elementen. De hogescholen bieden hiervoor passende trajecten aan. Zo werken we samen aan het versterken van de lerarenopleiding en het leraarsberoep.’

6.000 eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding hebben deelgenomen aan de eerste testafname van de instaptoets. De studenten kregen tests voorgelegd die peilden naar hun vaardigheden in het Nederlands en naar hun motivatie en studievaardigheden. Studenten lager onderwijs kregen daarnaast ook een test Frans en wiskunde. Bij de instaptoets Nederlands behaalde 70% voldoende scores. Een voldoende score op een test betekent dat de student geen extra begeleidingstraject nodig zou hebben bij de start van de opleiding. Bij de instaptoets Frans, waarbij de vaardigheden lezen en luisteren werden getest, behaalde 50% voldoende scores. De helft daarvan behaalde zelfs al het niveau dat verwacht wordt bij uitstroom. Bij wiskunde behaalde 65% voldoende scores. Uit de bevraging die voorgelegd werd aan de studenten bleek dat wiskunde als moeilijkste test wordt bestempeld, gevolgd door Frans. Verder bleek dat studenten lager onderwijs gemiddeld genomen de hoogste scores te behalen op de instaptoets Nederlands. Studenten die al een jaar iets anders hadden gestudeerd, of al een studie achter de rug hadden, behaalden gemiddeld hogere scores op de tests dan studenten die zich voor het eerst hadden ingeschreven voor een studie in het hoger onderwijs.

Volgend academiejaar zal de instaptoets verplicht maar niet-bindend worden afgenomen voordat een student zich in de bachelor lerarenopleiding aan de hogescholen zal kunnen inschrijven. De instaptoets zal nu verder worden geëvalueerd en gevalideerd om de studenten een betere indicatie te geven over hun startcompetenties. De studenten zijn in ieder geval overtuigd van het nut van deze instaptoets omwille van het inzicht dat ze verwerven in hun startcompetenties. Meer dan 85% van de bevraagde studenten gaf aan de instaptoets nuttig en zinvol te vinden. Een groot deel gaat dan ook werkelijk aan de slag met de resultaten.


uitschrijven