Persbericht
21 december 2016

Persbericht Instaptoets lerarenopleiding moet niet-bindend blijven

Naar aanleiding van de resultaten van de eerste afname van de instaptoets lerarenopleiding is in de pers de discussie ontstaan of de instaptoets in de toekomst een bindend karakter zou moeten krijgen. De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) is van mening dat de instaptoets lerarenopleiding een verplichte maar niet-bindende test is en moet blijven.

De instaptoets is ontwikkeld als een niet-bindende test, waarbij de nadruk ligt op het kunnen bijspijkeren van eventueel vastgestelde tekortkomingen. Het is bedoeld als een waarderende aanpak, en wordt door 85% van de studenten op die manier ook als nuttig en zinvol ervaren.  Aankomende studenten die de test afleggen, krijgen inzicht waar hun sterktes en hun werkpunten liggen.  Ze kunnen aan de hand van de resultaten aan de slag gaan om hun kennis bij te spijkeren, zelfstandig of in de les. De lerarenopleidingen aan de Vlaamse hogescholen staan klaar om hen hierbij te begeleiden.

Het is en blijft een test en geen toelatingsexamen. De VLHORA wil dit ook zo houden.  Het zal  studenten motiveren om zich in te zetten.  En een sterke motivatie is een goede basis om de opleiding ook met succes te kunnen voltooien.


uitschrijven