ENGELSTALIGE VERSIE - ENGLISH VERSION

Global Minds conference
Applied research: connecting worlds

Registratie

Op vrijdag 19 oktober 2018 organiseert de hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) namens de Vlaamse hogescholen en in samenwerking met de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) een ééndaags congres over:

 • Het snijpunt van praktijkgericht hoger onderwijs en onderzoek
 • Samenwerken met het Globale Zuiden
 • SDGs

Doelstelling van het congres

Je gaat naar huis met een breed kader en goede voorbeelden van hoe regionale ontwikkeling kan worden gecombineerd met, en kan leunen op, praktijkgericht onderzoek, in verschillende contexten in het Globale Zuiden. Het congres brengt werkveldpartners, professionals, onderzoekers en studenten samen uit Vlaanderen, Europa en het Zuiden. Kennisdeling en netwerking staan centraal tijdens het congres. Het doel van het congres is om (jonge) onderzoekers en docenten van de Vlaamse hogescholen te ondersteunen bij het aangaan van partnerschappen en onderzoeksprojecten met partners in het Zuiden. De SDGs van de Verenigde Naties zijn daarbij het richtinggevend kader.

De voertaal van het congres is Engels.

Programma

 • 10.00-11.00 uur: Welcome + conversation starter
 • 10.45 uur: Opening
 • 11.00-12.00 uur: Pitches
 • 12.00-12.50 uur: Lunch
 • 12.55-13.05 uur: Introduction to the Global Minds programme
 • 13.05-13.45 uur: Keynote speakers (meer informatie)
 • 13.45-14.30 uur: parallel session I (meer informatie)
 • 14.30-14.45 uur: Short break
 • 14.50-15.30 uur: Parallel session II (meer informatie)
 • 15.30-16.00 uur: Reflections of the day + Global Minds Award + Closing drinks

Deelname

Deelnameprijs: 75 euro

Klik hier voor uw inschrijving.

Betaling vóór 15 oktober 2018 op IBAN: BE07 7865 4858 2066 (BIC: GKCC BE BB)

Mededeling: Global Minds Congres + [naam deelnemer]
Verkies je een bestelbon? Stuur een mailtje met jouw naam en als onderwerp “Global Minds congres” naar international@ucll.be.

Locatie: UC Leuven-Limburg, campus Proximus, Geldenaaksebaan 335 - 3001 Leuven
More info? Charlotte.christiaens@vlhora.be - https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/campussen/campus-proximus

Global Minds

Via het Global Minds programma van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR-UOS) worden de hoger onderwijsinstellingen in staat gesteld om hun eigen specifieke ontwikkelingsrelevante expertise te verdiepen en te verbreden en deze nationaal en internationaal te verankeren. Sinds enkele jaren nemen ook de hogescholen hier een expliciete rol in op. Dit congres wil die rol in de verf zetten.uitschrijven