Persbericht - Brussel, 23 april 2018

VLHORA lanceert campagne ‘Talent voor morgen’

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) geeft tijdens haar jaarlijks congres het startschot voor de campagne www.talentvoormorgen.be . Voorzitter Pascale De Groote: “Met talent voor morgen kunnen we in Vlaanderen het verschil maken, voorspoed genereren en werken aan een duurzame samenleving.”
Alumni van de Vlaamse hogescholen zijn vandaag toppers in hun professionele leven. In de campagne ‘Talent voor Morgen’ laat de VLHORA verschillende grootmeesters aan het woord over hun economische en maatschappelijke bijdrage. Deze rolmodellen staan symbool voor hoe Vlaanderen kan evolueren from good to great. Daarnaast lanceert de VLHORA vijf thema’s waarover concrete beleidsvoorstellen voor de volgende Vlaamse regering zullen uitgewerkt worden, beleidsvoorstellen om nog meer waarde met de hogescholen mogelijk te maken, voor het talent voor morgen.

Leren van alumni

Uit de verhalen van alumni van Vlaamse hogescholen kunnen we veel leren. Hun opleidingen zijn praktijkgericht, en kwaliteitsvol. Een internationale reflex in de opleiding, brengt carrières in een stroomversnelling. Investeren in goede lectoren uit het werkveld is cruciaal. Digitalisering, en vooral internationalisering, is dé manier om als hogescholen een relevante rol te blijven spelen. Hogescholen, zo stellen de alumni, moeten studenten meer uit hun cocon halen. Hogescholen bieden kansen aan zij die het niet gemakkelijk hebben en houden rekening met specifieke behoeftes. Hogescholen hebben een belangrijke rol te spelen door experts die kant-en-klare oplossingen bieden, af te leveren. Met een hogeschooldiploma op zak kan je een prachtige carrière uitbouwen. Kortom, hogescholen bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs en zijn goed.

Hogescholen moeten verschil maken

Pascale De Groote: “In een snel veranderende wereld is goed evenwel niet goed genoeg, is stilstaan achteruit gaan. Daarom willen de Vlaamse hogescholen de handschoen opnemen. We willen kunnen inspelen op de uitdagingen die een snel veranderende omgeving met zich meebrengen. We willen inhoud brengen die nog meer rekening houdt met de nieuwste technologie en digitalisering. We willen met ons opleidingsaanbod responsief inspelen op nieuwe behoeften van het werkveld en de samenleving. We willen een flexibel aanbod voor een leven lang leren kunnen uitbouwen, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek doen in samenwerking met kennispartners, en inzetten op internationalisering in eigen regio of in het buitenland. Kortom, we willen de wereld van morgen mee creëren, alumni die de toekomst maken.”

Om deze toekomst uit te bouwen, schuift de VLHORA vijf strategische beleidsthema’s naar voor waarmee de hogescholen samen met de volgende Vlaamse regering het verschil wil maken, met name:

  • een proactief, wendbaar en doelmatig aanbod van opleidingen;
  • een flexibel aanbod vervolgopleidingen in het kader van een leven lang leren;
  • een verdere uitbouw van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
  • een uitbouw van internationalisering aan hogescholen;
  • een correcte en doelmatige financiering voor de hogescholen.

Deze vindt u verder uitgewerkt terug in de toespraak van voorzitter Pascale De Groote.

Surf naar https://www.facebook.com/talentvoormorgen/ of www.talentvoormorgen.be

Meer inlichtingen:
Eric Vermeylen, secretaris-generaal
eric.vermeylen@vlhora.be – 02 211 41 95


uitschrijven