UITNODIGING VLHORA-OPEN EDUCATION WEEK 2017
27 TOT EN MET 31 MAART


Wat is de Open Education Week?

De Open Education Week kadert in het wereldwijde netwerk van Open Education. De jaarlijkse organisatie van een Open Education Week beoogt het bewustzijn te vergroten voor deze onderwijsontwikkeling en de impact op onderwijs en leren te vergroten.


Deelname aan deze week en de activiteiten staat open voor iedereen en is gratis. Het organiserend consortium vraagt participatie. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals het uploaden van een tekst of video, het hosten van een activiteit in de eigen regio of learning community, het organiseren van een webinar, het voeren van promotie voor Open Education… In de Open Education Week kan men zich richten op meerdere topics zoals de voordelen van open educational resources (OER), het vinden en gebruiken van OER, de creatie van toegankelijke en open leermaterialen, bijdragen aan de zgn. open licenties, het kenbaar maken van open education praktijken (open onderwijs, open toetsing, …).

Tijdens de week van 27-31 maart 2017 willen wij een steentje bijdragen tot het 'Open education denken' door enkele korte webinars of online 'inspirational talks' voor beleidsmakers en docenten te organiseren. Geïnteresseerde collega's kunnen live via streaming de sessies volgen en eraan participeren. Alle talks worden opgenomen en nadien ter beschikking gesteld.


Volgende hogescholen zullen een webinar verzorgen:

  • Thomas More
  • Odisee
  • Hogeschool West-Vlaanderen
  • Erasmushogeschool Brussel
  • Hogeschool Gent

Deelname

De deelname aan deze webinars is gratis en u kunt u hiervoor inschrijven via deze inschrijvingstool.

Enquête: Welke digitale technologie gebruik jij in je onderwijspraktijk?

Steeds meer docenten in Vlaanderen maken gebruik van digitale technologie. Met behulp van een korte enquête (5 minuten), waaraan je kan deelnemen door op deze link te klikken, willen we een overzicht genereren van hoe deze technologie in Vlaanderen wordt ingezet. Indien je op het einde van de enquête je e-mailadres achterlaat, krijg je binnenkort een overzicht van de resultaten van deze enquête toegestuurd.

Tijdens de Open Education Week zullen de resultaten gepresenteerd worden. Ook als je niet deelneemt aan de webinar, ben je welkom de bevraging in te vullen.


Programma

MAANDAG 27/03 - 10U-11U

Spreker: Kirsten Vandermeulen
Onderwijsinstelling: Thomas More

Titel sessie: Community of Inquiry als hulpmiddel om een leeromgeving te (her)ontwerpen.

Omschrijving sessie: Orthesen scoliose is een opleidingsonderdeel in het 2de jaar van de Bachelor Orthopedie. Dit opleidingsonderdeel bestond uit 12 uur theoretische hoorcolleges en 5 uur praktijksessie aan groepen van +/- 25 studenten. Om (ondanks de stijgende studentenaantallen) blijvend te investeren in haalbare groepsgroottes en voldoende tijd voor de praktijksessies heeft de docent in ’14-’15 het opleidingsonderdeel herontworpen. De contacttijd van de hoorcolleges werd gereduceerd tot 3 uur. Hiervoor werd de theorie digitaal ontsloten via het leerplatform. Studenten verwerken deze voor de les (flipped learning). Oefeningen maken en discussiëren gebeurt tijdens het contactmoment.

De eerste blend (’14-’15) werd gemiddeld geëvalueerd door de studenten. Studenten zagen een aantal voordelen maar waren over het algemeen niet gewonnen voor de blended aanpak. Het was dus zoeken naar een manier om in een tweede blend (’15-’16) de aanpak te optimaliseren. Hiervoor werd inspiratie gezocht bij het Community of Inquiry model van Garrison, Anderson en Archer (2000). Dit model beschrijft hoe studenten tot onderzoekend leren komen in leeromgevingen die bestaan uit elementen van drie sferen: de ‘teaching’ , ‘cognitive’ en ‘social’ presence.

In deze presentatie blikt de docent terug op de verschillende stappen in het herontwerp, de ervaringen van de studenten en mogelijke valkuilen van blended onderwijs.

Garrison, D., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education. The Internet and Higher Education, 2-3, 87–105.DINSDAG 28/03 - 10U-11U

Spreker: Stijn Van Lokeren
Onderwijsinstelling: Odisee

Titel sessie: MOOC e-learning

Omschrijving sessie: Massive open online course met een groeiend aantal zelfstudiemodules m.b.t. onderwijstechnologie voor (toekomstige) leerkrachten. Leren op eigen tempo: neem één van de modules door wanneer het jou past. Talentgericht: beslis zelf welke e-learningmogelijkheden en bijhorende tools je in je lespraktijk integreert. Levenslang leren: upgrade tijdens en na de studie je e-learningvaardigheden. Gratis: meld je gratis aan en ga meteen aan de slag met één van de modules.

Platform https://ecourses.odisee.be/elearning

(technologie: wordpress + learndash + H5P)WOENSDAG 29/03 - 10U-11U

Spreker: Alina Koroleva
Onderwijsinstelling: Hogeschool West-Vlaanderen

Titel sessie: Leren op afstand ondersteunen: kwaliteitsvol studiemateriaal

Omschrijving sessie: In ‘Blended learning’ is de kwaliteit van het studiemateriaal van cruciaal belang voor het (autonoom en diepgaand) leren van studenten. In deze sessie krijg je zicht op verschillende vormen van ‘Blended learning’ en maak je kennis met het theoretisch kader omtrent kwaliteitsvol (online) studiemateriaal, aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.


 


DONDERDAG 30/03 - 10U-11U

Spreker: Tobe Baeyens
Onderwijsinstelling: Erasmushogeschool Brussel

Titel sessie: Digitale technologie in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Omschrijving sessie: Digitale technologie ondersteunt de implementatie van vernieuwende werkvormen. Aan de hand van de resultaten van bovenstaande bevraging (Welke digitale technologie gebruik jij in je onderwijspraktijk?) die afgenomen wordt bij docenten in het hoger onderwijs, zal er een overzicht gegenereerd en gepresenteerd worden van hoe deze technologie in Vlaanderen wordt ingezet.

Daarnaast wordt er in de sessie ingegaan op een aantal interessante praktijkvoorbeelden omtrent vernieuwende werkvormen die gebruik maken van digitale technologie.VRIJDAG 31/03 - 10U-11U

Spreker: Sofie Vandroemme en Karlijn Franck
Onderwijsinstelling: Hogeschool Gent

Titel sessie: Onderzoekscompetenties 2.0

Omschrijving sessie: Studenten worden via het internet en de sociale media overladen met informatie die snel de wereld rondgaat. Meer dan vroeger moeten ze zelf oordelen over kwaliteit en juistheid ervan. Bovendien volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Om in onze vlug evoluerende, complexe samenleving het kaf van het koren te scheiden, is een onderzoekende en probleemoplossende houding onmisbaar. Studenten van de 21ste eeuw hebben daarom goede kritische vaardigheden en onderzoekscompetenties nodig.

Studies tonen aan dat kritisch denken en onderzoeksvaardigheden zich niet spontaan ontwikkelen. Deze competenties moeten expliciet aangeleerd worden. Een team van de HoGent ontwikkelde daarom de onlinecursus ‘Kritisch denken en Onderzoekscompetenties voor de bachelorstudent’. Hij is modulair opgebouwd en kan lineair of à la carte doorgenomen worden. Studenten kunnen de cursus zelfstandig doorlopen, maar het is vooral de bedoeling dat onderwijsgevenden de verschillende modules gebruiken als ondersteuning in hun lessen. Het is een brede basiscursus die in elke opleiding gebruikt kan worden en die ook toelaat om per opleiding eigen accenten te leggen. De online cursus kan blended ingezet worden. De cursus bevat naast theorie, ook oefeningen, didactische filmpjes, links naar verdiepende info,… Onderwijsgevenden kunnen doorheen de opleiding aanvullend voorbeelden uit het eigen vakgebied/werkveld aanreiken.


uitschrijven