UITNODIGING VLHORAcongres
Brussel, 23 april 2018 in het Vlaams Parlement

Het VLHORAcongres legt de focus op ‘Talent voor morgen. Meer waarde met hogescholen’ en is opgebouwd uit twee delen.

In de voormiddag neemt u deel aan een leermoment voor en door directieleden, docenten en beleidsmedewerkers van de hogescholen. Het leermoment wordt uitgebouwd rond zes topics:

 • Internationale en interculturele competenties ontwikkelen, een integrale aanpak
 • Digitalisering van het onderwijs, een uitdaging van efficiëntie en effectiviteit
 • Duaal leren, een toekomstgerichte vorm van co-creatie van het curriculum
 • Een leven lang leren met een aanbod op maat mogelijk maken
 • Creativiteit en interdisciplinariteit, des te meer nodig voor oplossingen naar het werkveld
 • Leraars, professionals die talenten vormen die de toekomst mee kunnen creëren
Een differentiatie in werkvormen is voorzien: workshops, sessies, lezingen, out-of-the-box-werkvormen en postersessies.

In de namiddag neemt u deel aan een communicatie-event met onze stakeholders: politici, ondernemers, leiders in de gezondheids-, onderwijs- en culturele sector, studenten, beleidsmedewerkers van regeringskabinetten, overheidsorganisaties, middenveldorganisaties, advies- en overlegorganen, journalisten, e.a.

Een narratief over de maatschappelijke legitimering van de hogescholen in een snel veranderende economische en maatschappelijke omgeving wordt gelanceerd. Strategische beleidsopties voor de toekomst zullen voorgesteld en besproken worden.

Programma

Leermoment

 09.00 uur 
Onthaal met koffie
09.30
uur Plenaire opening door Eric Vermeylen, secretaris-generaal VLHORA
10.00
uur

Workshops en sessies

11.00
uur
Koffiepauze
11.30
uur

Workshops en sessies

12.30
uur

Lunch

Communicatie-event:

13.00 

uur    Ontvangst met lunch
14.00
uur

Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

    "Vooruitblik op de hogescholen van de toekomst"
14.20
uur Keynotespreker Nico Reeskens, CEO Countrymanager The Adecco Group
    "The Global Talent Competitiveness. Diversity or Competitiveness."
14.40
uur 'Taveirne & gasten', o.l.v. Xavier Taveirne, journalist VRT en De Slimste Mens 2017 met korte verhalen en gesprekken met alumni van hogescholen:

 
 • Bart Tommelein, viceminister-president Vlaamse regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
 • Kathleen Helsen, voorzitter commissie Onderwijs Vlaams Parlement, CD&V
 • Kris Van Dijck, lid commissie Onderwijs Vlaams Parlement, N-VA
 • Prof. Dr. Stijn Baert, arbeidseconomoom UGent
 • Jorik Rombouts, CEO Rombit (ntb)
 • Koen Van Lancker en Alex Lippens, oprichters Brouwerij 't Verzet
 • Nejia Adouiri, consulent Bednet
 • Ludivine Lechat, Visual Artist & Researcher
   

Gesprekken worden ingeleid met filmpjes met:

   
 • Francis Wanten, CEO Comfort Energy en voorzitter Voka-Limburg
 • Koen Timmers, finalist Global Teacher Price en lector volwassenonderwijs
 • Tim Moreels, character Artist Airborn Studios
 • Nathalie Van Hool, advocaat LInc Legal
15.30
uur Muzikaal intermezzo
15.40
uur Pascale De Groote, voorzitter VLHORA
    "Talent voor morgen. Meer waarde met hogescholen."
16.00
uur Receptie


Deelname

Het congres vindt plaats op maandag 23 april 2018 in het Vlaams Parlement te Brussel.
U kan inschrijven via het digitaal inschrijvingsformulier.

Deelname aan het voormiddagprogramma kost 75 euro (incl. lunch). Het namiddagprogramma kost 95 euro (incl. lunch en receptie). Wenst u deel te nemen aan de volledige dag dan is de deelnameprijs 110 euro.
Studenten betalen respectievelijk 35 euro (voormiddag), 45 euro (namiddag) of 55 euro (volledige dag).

Een factuur wordt verzonden na uw inschrijving.

Volg ons ook op twitter: @VLHORA_nieuws


Meer informatie keuzesessies

Thema internationalisering:

A mango a day keeps the doctor away. Interculturele communicatieve medische competenties in blended context.

 • Een lezing met Johan Bosmans en Kris Van de Poel - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Communicatieve vaardigheden en de focus op internationale mobiliteit vereisen competenties om aan de slag te gaan met vormen van persuasieve communicatie in een verpleegkundecontext. (Interculturele) communicatieve uitdagingen worden geëxpliciteerd via online confrontatie, contactseminaries en sociale netwerking. Studenten werken in een community of good practice die lerenden voorbereidt op de internationale praktijk.

Duurzaam meertalig hoger onderwijs voor de office expert van morgen

 • Een sessie met Piet Van De Craen, Bea De Pauw, Leslie Ampe en Kathleen Galle - Erasmushogeschool Brussel
 • Office Management is een professionele bachelor met meertaligheid als pijler. Voor een Nederlandstalige hogeschool in Brussel is dit een uitdaging. In 2013 was de CLIL-methode een welkome inspiratiebron. In 2015 kreeg de opleiding een Europese nominatie voor innovatief talenonderwijs. De laatste jaren heeft ze haar stappenplan verder uitgewerkt.

Thema digitalisering:

Stap voor stap naar het onderwijs van morgen. Digitale onderwijsinnovatie bij Erasmushogeschool Brussel.

 • Een sessie met Tobe Baeyens en Anneleen Verckens - Erasmushogeschool Brussel
 • Sinds 2016 heeft Erasmushogeschool Brussel verschillende beleidsacties ondernomen om sterker in te zetten op digitaal leren. In deze interactieve sessie stellen we aan de hand van een aantal getuigenissen drie acties voor: de nieuwe digitale leeromgeving Canvas, een betere ondersteuning van docenten via blended learning en extra middelen voor digitale innovatie via proeftuinen.

Motiveer je studenten met een serious game!

 • Een workshop met Juul Lemey - Arteveldehogeschool
 • In deze workshop wordt een serious game voorgesteld om studenten te stimuleren zelfstandig lesmateriaal te verwerken en de participatiegraad bij ‘niet-verplichte leeractiviteiten’ te verhogen. De ontwikkeling en eerste ervaringen met het spel worden besproken. Daarna kan u zelf de software uittesten via uw smartphone, tablet of laptop.

"Tablio - an international journey". Het opschalen van een onderwijsinnovatieproject van lokaal tot internationaal niveau.

 • Een sessie met Astrid Hannes - Hogeschool PXL
 • In 2011 startte Hogeschool PXL met de onderzoekslijn 'Tablio'. Wat begon als een kleinschalig, verkennend onderzoek is na 7 jaar uitgegroeid tot een Europees project met 6 andere Europese partners. In deze sessie wordt de strategie besproken om het project te laten groeien tot op een internationaal niveau. Voorbeelden van het tabletgebruik worden voorgesteld en de relatie onderwijs-onderzoek in de lerarenopleiding komt hierbij aan bod.

Thema duaal leren:

Wat is co-creatie en hoe ga je ermee aan de slag?

 • Een workshop met Tijs Van Steenberghe en Jessica De Maeyer - Hogeschool Gent
 • Co-creatie wordt op diverse manieren ingezet, maar het gebrek aan helderheid maakt het moeilijk voor professionals om met dit begrip concreet aan de slag te gaan. In deze workshop worden de nodige handvaten en praktijkvoorbeelden aangereikt om zelf co-creatieve projecten met succes op te zetten.

Thema een leven lang leren:

Levenslang leren: Op naar een leersysteem voor de 21e eeuw.

 • Een Hackaton met Vickie Dekocker en An Katrien Sodermans - SYNTRA Vlaanderen
 • Tijdens deze Hacketon denken we op een creatieve manier na over hoe een systeem van een leven lang leren er voor Vlaanderen kan uitzien. Hoe kunnen we de participatie aan een leven lang leren verhogen? Hoe moet zo'n systeem gefinancierd worden? Hoe worden bedrijven betrokken? Hoe kunnen we zo'n systeem monitoren en evalueren?

Thema creativiteit:

Hogeschool als spin in het krachtig web van lokale onderwijsvernieuwing: Samen Onderwijs Maken.
 • Een sessie met Lore Baeyens en Joost Lowyck - UC Leuven-Limburg
 • SOM Leuven (Samen Onderwijs Maken) is een actiegericht onderwijsnetwerk van kleuteronderwijs, lager, lager, secundair en hoger onderwijs en de stad Leuven. Drie speerpunten zijn: Diversiteit als kracht, Iedereen aan boord van kleuter tot hoger onderwijs. Welbevinden en betrokkenheid van alle onderwijsactoren. UCLL ondersteunt de coördinatie van het netwerk. Voorbeelden van acties zijn labo vluchtelingen, labo co-teaching, labo maak/leerplek, labo CLB18+, …
Pop Up School of Arts Any time, any place, any problem
 • Een sessie met Kurt Vanbellegehem - Karel de Grote Hogeschool
 • De Pop-Up school of Arts laat commerciële, industriële of maatschappelijke organisaties voor een korte en intense periode samenwerken met kunstenaars en designers uit artistieke en creatieve opleidingen. Vanuit een visueel en design denken ontstaan inzichten en oplossingen voor hun uitdagingen en problemen.

Thema leraars:

Werken met - niet tegen - intuïtieve voorkennis  wetenschappen van leerlingen en studenten.

 • Een workshop  met Christel Balck en Wim Temmerman - Odisee Hogeschool
 • Door in dialoog te gaan met de intuïtieve voorkennis van leerlingen en studenten en die expliciet te spiegelen aan de wetenschappelijke kennis, wordt die laatste steviger verankerd in het denken. Zo kunnen leerlingen en studenten wetenschappelijke concepten beter inzetten in geïntegreerde toepassingen.

Waarom taalontwikkelende docenten het verschil maken.

 • Een workshop met Joke Vrijders, Pieterjan Bonne en An De Moor - Arteveldehogeschool en Odisee Hogeschool
 • Ook het hoger onderwijs heeft de taak om de (taal)ontwikkeling van zijn studenten te stimuleren en taalvaardige professionals af te leveren. Toch voelen lesgevers zich niet altijd ondersteund en deskundig om aan de bredere ontwikkeling van hun studenten te werken. Om dit tekort op te vangen, zetten de Arteveldehogeschool en Odisee in op een professionaliseringstraject voor hun docenten. Het eindresultaat is een duurzame vorm van bijscholen met een ondersteunend didactisch en visueel aantrekkelijk pakket als kroon op het werk.
Van student tot startende werknemer. Met MyTalentCompass grensoverschrijdend en levenslang leren.
 • Een workshop met Steven Vanmol en Johan de Wilde - Odisee Hogeschool
 • Het onderwijsontwikkelingsproject ‘MyTalentCompass’ heeft de ambitie een begeleidingsinstrument met bijhorende begeleidingspraktijk te ontwikkelen en te testen die in verschillende opleidingen en werkvelden kunnen gebruikt worden. Tijdens deze workshop laten we u kennismaken met ons theoretisch kader en met het prototype van de tool en het coachingsluik, inclusief oefening en gedachtewisseling.
Een sterkere connectie met het werkveld? Stuur je docenten de deur uit.
 • Een sessie met Delphine Wante en Ele Holvoet - Hogeschool VIVES
 • Hogeschool VIVES biedt docenten de kans om via een werkveldstage de connectie tussen werkveld en opleiding te versterken. Gedurende één maand verlaten de docenten de hogeschool en gaan ze aan de slag in een bedrijf, een organisatie, enz. In deze interactieve sessie bespreken we de ervaringen en verkennen we het potentieel van werkveldstages als professionaliseringsinitiatief.
Professionaliseren via Teacher Design Teams: een weg naar duurzame innovatie?
 • Een lezing met Gert Vantournout, Lieke Lochten en Magda Mommaerts - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Teacher Design Teams (TDT’s) maken hun opmars als professionaliseringsinitiatief en als innovatiestrategie voor leraren. Deze lezing laat geïnteresseerden kennis maken met het concept TDT’s en met deze vorm binnen het PWO-project LeerKRACHT aan de AP Hogeschool Antwerpen. Daarbij worden theoretische informatie, ervaringen en onderzoeksresultaten afgewisseld. Tevens is er ruimte voor vragen.uitschrijven